Madrid, 18. december 2016

Od četrtka, 8.12. do nedelje, 11.12., je v španski prestolnici Madrid potekal redni letni kongres Mednarodne triatlonske zveze (ITU), ki  je bil tokrat tudi volilni.

Kot je povedal dr. Mitja Mori, član PSS in predsednik nadzornega sveta Triatlonske zveze Slovenije, ki je bil na kongresu skupaj z Mojmirjem Ocvirkom, predsednikom TZS, so v Madridu izvolili novega predsednika ITU, nov upravni odbor in ostale organe.

»Vesel sem, da sva bila tam z Mojmirjem, saj se je veliko dogajalo – od sestankov, novih poznanstev do idej, kako triatlon po svetu narediti še bolj prepoznaven,«

je dejal Mori, in dodal, da so potekala usklajevanja in pogovori tudi med predstavniki petih kontinentalnih zvez (to so kontinentalne zveze Evrope, Azije, Amerike, Afrike in Oceanije). Rdeča nit pogovorov je seveda bila, kako triatlon, ki je razširjen v kar približno 170 držav sveta, narediti še bolj prepoznaven in popularen v tistih državah, kjer se ta edinstven šport šele postavlja na noge.

»Že sam podatek, da je kar 170 držav članic ITU, govori sam zase o tem, kako močan šport je triatlon. Razen atletske in nogometne zveze verjetno ne obstaja svetovna športna zveza, ki bi imela toliko članic,«

ugotavlja Mori.

Slovenija kot članica Evropske triatlonske zveze (ETU) vedno bolj dobiva, trdi Mori, svoje mesto pod triatlonskim soncem. Obstaja namreč pet kategorij razvoja nacionalnih triatlonskih zvez, Slovenija je sedaj na tretjem nivoju, kar pomeni, da spada med približno 20 evropskih držav, kjer je triatlon še v razvoju (to so države iz prvih treh kategorij). Na volilnem kongresu ETU, ki bo 18. februarja prihodnje leto v Rimu, je Slovenija med tremi predlaganimi državami, od katerih bo ena dobila priznanje za najbolj razvijajočo državo v triatlonu v prejšnjem letu.

»Zmagovalko bo izbral UO ETU v Rimu februarja prihodnje leto. Merili se bodo kriteriji, kot so, kako se zveza razvija kot organizacija, kako vključuje svoje atlete v ETU in ITU, kako in koliko intenzivno dela pri izobraževanju ter kakšno ima strukturo dela na področju tehničnega kadra, ali organizira ETU tekme itd. Na vseh omenjenih področjih smo naredili korak naprej, zato je že sama nominacija veliko priznanje slovenski zvezi,«

meni Mori. Za preboj v četrti razred (tam so recimo zelo razvite triatlonske države, kot so Italija, Belgija itd.) pa bo Slovenija po njegovem potrebovala še nekaj časa, in če bomo delali kot do sedaj, se bo to seveda  zgodilo po naravni poti.

Po Morijevih besedah ima članstvo v tretji kategoriji triatlonskih držav tudi svoje prednosti.

»Ena izmed prednosti je v tem, da lahko zaprosimo za finančna sredstva, ki se vsako leto delijo triatlonskim državam v razvoju. Prav tako imamo možnost, da mlade slovenske triatlonce pošljemo v triatlonske kampe, torej so del tako imenovanega ETU Development teama. Za leto 2017 so potrjeni Skaza, Planko in Vrtačičeva, verjetno pa se bo ene preizkušnje lahko udeležil tudi Dornik. Pomembno je, da razen potnih stroškov ETU za naše mlade ase pokrije 10 dni bivalnih in drugih stroškov na posamezni lokaciji kampa,«

razlaga Mori. Meni, da bo morala Slovenija, kot najbolj razvita triatlonska država na področju bivše skupne države, prevzeti tudi vedno večjo vlogo pri razvoju triatlona na področju Balkana.

»Kot stranski produkt sestanka z državami s področja Balkana se je razvila ideja, da bi aprila 2017 Dan talentov skupaj s Hrvati izpeljali v Ljubljani, jesenskega pa kot vikend kamp v Istri,«

pojasnjuje Mori.

Sicer bo v prihodnjem obdobju na ravni Razvojnega odbora ETU (Development comitte) poudarek na treh področjih: atleti, trenerji in tehnični kader (sodniki). Ta področja bo potrebno razvijati tudi v Sloveniji. Na ETU so obravnavali tudi ponekod kritično stanje na področju vodstev nekaterih zvez, zato se že oblikuje predlog, da se vključi tudi podpora za razvoj vodstvenega kadra (upravnih odborov zvez). Vsekakor bo tudi TZS, je še na koncu dejal Mori, za prihodnji volilni kongres v Rimu predlagala svoje kandidate v odbore ETU, in sicer za Upravni odbor ETU (ETU Executive Board), za Tehnični odbor ETU (Technical Committe) in za Razvojni odbor ETU (The Development Committe).