Ljubljana, 13. september 2016

Na spletni strani OKS je objavljen razpis za športne štipendije.

Povezava