Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v športu

Olimpijski komite Slovenije je sprejel Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v športu ter skladno s tem uvedbo Olimpijske licenčne kartice, ki jo je posamezni strokovni delavec dolžan pridobiti zaradi identifikacije uporabnikom in nadzornim organom oziroma institucijam.[break][break]

Na spletni strani OKS je aktivirana spletna trgovina za naročanje in plačevanje Olimpijske licenčne kartice. Tam so na voljo tudi osnovne informacije in sam dostop do trgovine http://kartica.olympic.si/, kjer so med splošnimi pogoji poslovanja navedeni tudi kontakti za morebitna tehnična in vsebinska vprašanja.

[break][break]

Seznam strokovnih delavcev z izdano licenco OKS se bo v skladu s pravilnikom ažuriral v začetku vsakega meseca po izdanih licencah za pretekli mesec.

[break][break]

Vse ostale potrebne informacije licenciranja najdete na http://www.olympic.si/sportna-kariera/licenciranje/opis-in-pravilnik/ .

[break][break]

Nadzorni organi so v zadnjem obdobju neizprosni, kazni pa zelo visoke, zato je OKS pozval, da si licencirani strokovni delavci čim prej pridobijo Olimpijsko licenčno kartico. V skladu z Zakonom o športu je veljavna samo Olimpijska licenčna kartica, ne pa tudi licenčne kartice posameznih NPŠZ, kar se pri inšpekcijskem nadzoru in izdaji mandatnih kazni dosledno upošteva.