Potrditev članstva oz. uvrstitev v amatersko reprezentanco TZS

Tudi v letu 2014 selekcijski postopek opredeljuje tri načine uvrstitve oziroma potrditve članstva v amaterski reprezentanci TZS. Eden izmed načinov temelji na časovnih zaostankih za absolutnim državnim prvakom.

[break][break]

Na prvenstvu Republike Slovenije v sprint duatlonu, ki je bilo 13. aprila 2014 v Ribnici, je tako selekcijske pogoje za uvrstitev v amatersko reprezentanco izpolnilo 8 novih tekmovalcev (duatloncev), pogoje za podaljšanje članstva za naslednje leto (2015) pa so izpolnili 3 tekmovalci, ki so že člani amaterske reprezentance TZS.

[break]

Državno prvenstvo v duatlonu 2014

[break]

Največji dovoljen časovni zaostanek, ki še uvršča v reprezentanco, je odvisen od starostne skupine. Dovoljen zaostanek tekmovalcev vodilne oz. najhitrejše starostne skupine je določen v odstotkih. Časovni zaostanki ostalih starostnih skupin temeljijo na »starostnih faktorjih«, ki so določeni na osnovi rezultatov na zadnjih svetovnih prvenstvih.

[break][break]

Kakšne so bile časovne meje za posamezne starostne skupine in kako blizu tem mejam so bili posamezni licencirani tekmovalci, si lahko ogledate v spodnji razpredelnici.

[break][break]

Rezultati: Ribnica_2014.xls

[break][break]

V razpredelnici so zajeti le tekmovalci s tekmovalno licenco TZS, ki je prvi pogoj za uvrstitev v amatersko reprezentanco, člani “elite” reprezentance pa so označeni z rumeno barvo. Zaradi še trajajočega usklajevanja med obema selektorjema bodo povabila v reprezentanco nekaterim tekmovalcem oziroma njihovim trenerjem posredovana kasneje.