Anketni vprašalnik za diplomsko nalogo: Pojavnost poškodb v slovenskem triatlonu

Eden izmed naših trenerjev je prosil za pomoč pri izpolnjevanju ankete. Rad bi pridobil čim večji vzorec, ki je pomemben, da lahko neko hipotezo potrdi ali ovrže.

Anketo najdete na tej povezavi:
https://www.1ka.si/a/85706