Trener A Triatlona

Program je veljaven do 14.12. 2015

Opis in namen

V besedilu uporabljeni izrazi trener, strokovni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju triatlona, da bodo delovali samostojno in sicer pri vadbi in na tekmovanjih otrok, mladine in začetnikov. Program je nadgradnja programa Vaditelj triatlona in poleg teoretične poglobitve vključuje tudi praktično delo na terenu.

Pri tem bodo cilji:
 • seznaniti kandidate z organizacijo in zgodovinskim razvojem triatlona v svetu in pri nas,
 • seznaniti kandidate s pravili triatlona in posameznih disciplin triatlona ter zahtevami organizacije tekmovanj v triatlonu in sorodnih disciplinah,
 • seznaniti kandidate s postopki selekcioniranja in usmerjanja mladih v triatlon,
 • seznaniti kandidate z osnovnimi in poglobljenimi biomehanskimi (kinematičnimi in dinamičnimi), nevrofiziološkimi, biokemijskimi, funkcionalnimi in drugimi zakonitostmi posameznih disciplin triatlona,
 • seznaniti kandidate z metodičnimi postopki osvajanja in izpopolnjevanja tehnike posameznih disciplin triatlona,
 • usposobiti kandidate za samostojno opravljanje procesa treniranja (načrtovanje, izvajanje, nadziranje in ocenjevanje) triatloncev,
 • seznaniti in usposobiti kandidate za uporabo sodobne tehnologije pri izvajanju in nadzoru procesa športnega treniranja,
 • posredovati osnove s področja prehrane v vrhunskem športu.

Vodja programa usposabljanja je Miloš Petelin, prof. šp. vzg. trener level II ITU coach

Pogoji vpisa

Pogoji vpisa so:

 • starost najmanj 18 let,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • naziv Vaditelj triatlona,
 • najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto pedagoških izkušenj na področju športa (triatlona).

Pogoji napredovanja

Predvidevano je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener A triatlona  je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji – Trener B triatlona – specialist.

Pogoji dokončanja

Pogoji dokončanja so:

 1. Udeležba na tečaju (specialni del usmerjanja vsaj 80% prisotnost)
 2. Izpit:
  1. teoretični pred komisijo (ustni izpit iz predmetnika trener A triatlona)
  2. praktični: (demonstracija tehnike ali elementov tehnike plavanja, kolesarjenja in teka)
 3. Seminarski nalogi
  1. prva seminarska naloga je teoretična s področja triatlona
  2. druga seminarska naloga je konkreten vadbeni program za skupino mladih triatloncev ali za posameznega kakovostnega triatlonca.

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim delom izpita kandidat pridobi naziv Trener A triatlona.

[break][break]

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.