STARTNA LISTA VSEH TEKMOVALCEV

Štev. Priimek in ime Rojen Kategorija Kraj
31. BRAJNIK LUKA 1979 I LJUBLJANA
32 . BRAJNIK MARKO 1982 LJUBLJANA
33 . SUSMAN ALEŠ 1979 I LJUBLJANA
34 . SUSMAN ŠPELA 1980 J LJUBLJANA
35 . MIHELIČ ANŽE 1982 LJUBLJANA
36 . ČEČ JURE 1982 LJ U BLJAN A
37 . OSOVNIKAR MATIC 1980 I ŠKOFJA LOKA
38 . OSOVNIKAR NEŽA 1981 ŠKOFJA LOKA
39 . ŠKOF MIHA 1979 I LJUBLJANA
40 . FERKOLJ JANEZ 1979 I LJUBLJANA
41. MEDVEŠČEK NIKO 1980 I IZOLA
43 . ŠIMIC MATEJA 1980 J LJUBLJANA
44 . POTOČNIK LUKA 1979 I LJUBLJANA
45 . FAJDIGA JANEZ 197 9 I LJUBLJANA
4b . DEBERNARDI MIHA 1980 I LJUBLJANA
47 . BURKELJCA JANEZ 1980 I LJUBLJANA
48 . BURKELJCA JERNEJ 1983 LJUBLJANA
50. OCEPEK URBAN 1979 I BOROVNICA

GENERALNA RAZVRSTITEV

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
31. BRAJNIK LUKA 1979 00:39:20 1.
43. ŠIMIC MATEJA 1980 00:39:30 2.
32. BRAJNIK MARKO 1982 00:39:50 3.
37. OSOVNIKAR MATIC 1980 00:40:40 4.
40. FERKOLJ JANEZ 1979 00:41:00 5.
47. BURKELJCA JANEZ- 1980 00:41:30 6.
50. OCEPEK URBAN 1979 00:42:10 7.
39. ŠKOF MIHA 1979 00:42:50 8.
48. BURKELJCA JERNEJ 1983 00:43:40 9.
33. SUSMAN ALEŠ 1979 00:43:50 10.
44. POTOČNIK LUKA 1979 00:43:50 10.
46. DEBERNARDI MIHA 1980 00:44:00 12.
38. OSOVNIKAR NEŽA 1981 00:44:10 13.
35. MIHELIČ ANŽE 1982 00:44:40 14.
36. ČEČ JURE 1982 00:45:40 15.
34. SUSMAN ŠPELA 1980 00:45:50 16.
45. FAJDIGA JANEZ 1979 00:46:30 17.
41. MEDVEŠČEK NIKO 1980 DlSKVAL. 18.

Kategorija:

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
32. BRAJNIK MARKO 1982 00:39:50 1.
48. BURKELJCA JERNEJ 1983 00:43:40 2.
38. OSOVNIKAR NE2A 1981 00:44:10 3.
35. MIHELIČ ANŽE 1982 00:44:40 4.
36. CEČ JURE 1982 00:45:40 5.

Kategorija: I

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
31. BRAJNIK LUKA 1979 00:39:20 1.
37. OSOVNIKAR MATIC 1980 00:40:40 2.
40. FERKOLJ JANEZ 1979 00:41:00 3.
47. BURKELJCA JANEZ 1980 00:41:30 4.
50. OCEPEK URBAN 1979 00:42:10 5.
39. ŠKOF MIHA 1979 00:42:50 6.
33. SUSMAN ALEŠ 1979 00:43:50 7.
44. POTOČNIK LUKA 1979 00:43:50 7
46. DEBERNARD1 MIHA 1980 00:44:00 9.
45. FAJDIGA JANEZ 1979 00:46:00 10.
41. MEDVEŠČEK NIKO 1980 DISKVAL. 11.

Kategorija: J

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
43 . SIMIČ MATEJA 1980 00:39:30 1 .
34 . SUSMAN SPELA 1980 00:45:50 2 .

GENERALNA RAZVRSTITEV

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
16. KOGOJ IGOR 1959 02:22:00 1.
27. KREGAR MIRO 1962 02:27:00 2.
3. HOČEVAR GREGA 1972 02:28:00 3.
23. AVSEC JANEZ 1967 02:35:00 4.
20. BAJEC MATJAZ 1967 02:36:40 5.
24. NAKRST NATAŠA 1962 02:37:20 6.
2. FILIPIČ MATJAŽ 1974 02:38:16 7.
11. PESIC GORAN 1976 02:38:30 8.
26. DEBENEC BOJAN 1957 02:39:50 9.
51. VUJAS1N SVJETLAN 1949 02:42:00 10.
22. JANEŽIČ GREGOR 1972 02:44:00 11.
21. SAJEVEC PETER 1977 02:45:40 12.
7. ARH SLAVKO 1949 02:46:00 13.
12. ŠKRLEP ANTON 1949 02:48:20 14.
10. ROZMAN ROBERT 1969 02:49:50 15.
17. GLAVNIK DEJAN 1975 02:50:30 16.
1. KOVAČ MATJAŽ 1973 02:53:00 17.
35. MESESNEL DUŠAN 1968 02:54:00 18.
26. EKART VIKTOR 1958 02:55:00 19.
14. MRAZ MATJAŽ 1961 02:55:20 20.
30. HORVAT MATIJA 1935 02:56:17 12.
6. STOPAR MAKS 1943 02:59:40 22.
9. MOROŽ1N IGOR 1976 03:04:00 23.
15. ŠKAPIN RUDI 1939 03:06:00 24.
18. OCEPEK CIRIL 1952 03:07:00 25.
13. KRIŠTOFIČ MARE 194» 03:09:00 26.
29. KOGOVŠEK STANE 1956 03:09:50 27.
42. BRAJ NI K DAMJ AN 1951 03:13:40 28.
49. HRIBAR NATAŠA 197i 03:14:10 29.
4. MEDVEŠČEK KAREL 194J 03:15:30 30.
8. HROVAT FRANC 1936 03:31:45 31 .
5. MORO2IN ALEN 1973 03:31:45 31 .
52. MAGAJNE ZMAGU 1950 03:43:00 33 .
19. ŠALAMUN SLAVKO 1932 03:45:00 34 .

Kategorija: A

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
3. HOČEVAR GREGA 1972 02:28:00 1.
2. FILIPIČ MATJAŽ 1974 02:38:16 2.
11. PEŠIČ GORAN 1976 02:38:30 3.
22. JANEŽIČ GREGOR 1972 02:44:00 4.
21. SAJEVEC PETER 1977 02:45:40 5.
17. GLAVNIK DEJAN 1975 02:50:30 6.
1. KOVAČ MATJAŽ 1973 02:53:00 7.
9. MOROŽIN IGOR 1976 03:04:00 8.
5. MOROŽIN ALEN 1973 03:31:45 8.

Kategorija: B

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
23. AVSEC JANEZ 1967 02:35:00 1.
20. BAJEC MATJAŽ 1967 02:36:40 2.
10. ROZMAN ROBERT 1969 02:49:50 3.
25. MESESNEL DUŠAN 1968 02:54:0U 4.

Kategorija: C

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
16. KOGOJ IGOR 1959 02:22:00 1 .
27. KREGAR MIRO 1962 02:27:00 2 .
26. DEBENEC BOJAN 1957 02:39:50 3 .
28. EKART VIKTOR 1958 02:55:00 4 .
14. MRAZ MATJAŽ 1961 02:55:20 5.
29. KOGOVŠEK STANE 1956 03:09:50 6 .

Kategorija: D

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
51. VUJASIN SVJETLAN 1949 02:42:00 1 .
1 . ARH SLAVKO 1949 02:46:00 2.
12 . ŠKRLEP ANTON 1949 02:48:20 3.
18 . OCEPEK CIRIL 1952 03:07:00 4 .
13 . KRIŠTOFIČ MARE 1948 03:09:00 5.
42. BRAJNIK DAMJAN 1951 03:13:40 6 .
52 . MAGAJNE ZMAGO 1950 03:43:00 7 .

Kategorija: E

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
30. HORVAT MATIJA 1935 02:56:17 1 .
6. STOPAR MAKS 1943 02:59:40 2.
15. ŠKAPIN RUDI 1939 03:06:00 3.
4. MEDVEŠČEK KAREL 1942 03:15:30 4.
8. HROVAT FRANC 1936 03:31:45 5.

Kategorija : F

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
19. ŠALAMUN SLAVKO 1932 03:45:00 1.

Kategorija: G

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
24 . NAKRST NATAŠA 1962 02:37:20 1 .
49. HRIBAR NATAŠA 1971 03:14:10 2 .