SKUPNO

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
103. TOMŠIČ JANI 1965 2:07:15 1.
160. KOGOJ IGOR 1959 2:12:00 2.
132. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:12:55 3.
159. MARINKO JANEZ 1963 2:14:40 4.
107. KREGAR MIRO 1962 2:17:10 5.
135. ROGELJ JOŽE 1931 2:19:45 6.
146. AVSEC JANI 1937 2:21:20 7.
120. VUJASIN SVETLAN 1949 2:21:25 8.
92. NAKRST-KOSMAČ NATAŠA 1962 2:22:40 9.
138. GORANEC MARKO 1935 2:23:30 10.
122. PIKEC UROŠ 1968 2:24:20 11.
106. HAFNER FRANC 1949 2:25:00 12.
128. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:25:30 13.
116. ŠTIMEC ALEN 1973 2:27:30 14.
BAJEC MATJAŽ 1967 2:27:50 15.
BERNAT JANEZ 1967 2:27:55 16.
102. EKART VIKTOR 1958 2:28:30 17.
68. MARTINO NICOLA 1956 2:28:30 18.
126. DEBENEC BOJAN 1957 2:29:23 19.
153. HOČEVAR GREGA 1972 2:31:00 20.
143. ŠKRLEP ANTON 1949 2:31:30 21.
145. TANKO JOŽE 1946 2:33:35 22.
101. BREGAR DRAGO 1961 2:34:00 23.
133. STRNIŠA TONE 1959 2:34:20 24.
91. TRONTELJ BOGO 1965 2:35:30 25.
154. ARH SLAVKO 1949 2:33:50 26.
4. FRELIH DRAGO 1934 2:36:00 27.
103. LAPANJA PIO 1950 2:37:00 28.
113. FRANKO MIRAN 1963 2:37:45 29.
139. NEMANIČ SILVO 1959 2:38:00 30.
153. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:38:10 31.
114. GODARC PAOLO 1962 2:39:10 32.
108. ERMENC IVO 1968 2:39:30 33.
BRIC SLAVKO 1955 2:39:30 33.
JANEŽIČ GREGOR 1972 2:39:45 35.
140. MRAZ MATJAŽ 1961 2:40:40 36.
97. BERNAT BORUT 1964 2:41:40 37.
129. ŠVENT JAKA 1976 2:41:55 38.
124. STOPAR MAKS 1943 2:42:00 39.
104. JAN BORUT 1968 2:46:13 40.
156. GOLOB LIDIJA 1967 2:48:40 41.
149. HROVAT FRANC 1936 2:49:40 42.
148. HORVAT MATIJA 1935 2:50:00 43.
90. KALTAK ASIM 1957 2:51:00 44.
109. ŠKAPIN RUDI 1939 2:51:30 45.
100. PERKO ANDREJ 1953 2:52:30 46.
130. KOGOVŠEK STANE 1936 2:53:00 47.
123. STARINA GORAZD 1963 2:54:30 48.
112. ŠTRUMBELJ BOGO 1936 2:54:45 49.
152. ROZMAN GRETA 1941 2:53:00 50.
110. HUNJADI DUŠAN 1960 2:55:30 51.
141. IBRAIMOV ACO 1938 2:56:00 52.
131. HVALA ALOJZ 1939 2:58:00 53.
157. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:53:13 54.
123. BOSCHERINI FRANC 1947 2:59:15 55.
115. VERONEZZI BRUNO 1943 3:08:50 56.
151. BRAJNIK LUKA 1979 3:12:43 57.
150. BRAJNIK DAMIJAN 1951 3:12:45 57.
134. SMODIŠ DRAGO 1927 3:13:30 59.
148. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:18:00 60.
147. MENEGALIJA MAGDA 1952 3:20:25 61.
118. ČERNIVEC LADO 1930 3:24:00 62.
90. KRAŠNA RAJKO 1960 3:40:00 63.
58. BENEDIK SILVO 1960 19:22:39 64.
19. PETEK MARJAN 1958 19:22:39 64.

Kategorija A

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
132. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:12:55 1.
128. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:25:30 2.
116. ŠTIMEC ALEN 1973 2:27:30 3.
155. HOČEVAR GREGA 1972 2:33:00 4.
153. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:38:10 5.
121. JANEŽIČ GREGOR 1972 2:39:45 6.
129. ŠVENT JAKA 1976 2:41:55 7.

Kategorija B

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
103. TOMŠIČ JANI 1965 2:07:15 1.
159. MARINKO JANEZ 1963 2:14:40 2.
107. KREGAR MIRO 1962 2:17:10 3.
146. AVSEC JANI 1967 2:21:20 4.
138. GORANIČ MARKO 1965 2:23:30 5.
122. PIKEC UROŠ 1968 2:24:20 6.
111. BAJEC MATJAŽ 1967 2:27:50 7.
93. BERNAT JANEZ 1967 2:27:55 8.
101. BREGAR DRAGO 1961 2:34:00 9.
91. TRONTELJ BOGO 1965 2:35:30 10.
113. FRANKO MIRAN 1965 2:37:45 11.
114. GODARC PAOLO 1962 2:39:10 12.
108. ERMENC IVO 1968 2:39:30 13.
140. MRAZ MATJAŽ 1961 2:40:40 14.
97. BERNAT BORUT 1964 2:41:40 15.
104. JAN BORUT 1968 2:46:15 16.
123. STARINA GORAZD 1963 2:54:30 17.
112. ŠTRUMBELJ BORO 1966 2:54:45 18.

Kategorija C

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
160. KOGOJ IGOR 1959 2:12:00 1.
135. ROGELJ JOŽE 1951 2:19:45 2.
102. EKART VIKTOR 1958 2:28:30 3.
68. MARTINO NICOLA 1955 2:28:30 3.
126. DEBENEC BOJAN 1957 2:29:25 5.
133. STRNIŠA TONE 1959 2:34:20 6.
144. FRELIH DRAGO 1954 2:36:00 7.
137. NEMANIČ SILVO 1959 2:38:00 8.
136. BRIC SLAVKO 1955 2:39:30 8.
90. KALTAK ASIM 1957 2:51:00 10.
100. PERKO ANDREJ 1953 2:52:30 11.
130. KOGOVŠEK STANE 1956 2:53:00 12.
110. HUNJADI DUŠAN 1960 2:55:30 13.
150. BRAJNIK DAMJAN 1951 3:12:45 13.
96. KRAŠNA RAJKO 1960 3:40:00 15.
158. BENEDIK SILVO 1960 19:22:39 16.
11. PETEK MARJAN 1958 19:22:39 16.

Kategorija D

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
120. VUJASIN SVETLAN 1949 2:21:25 1.
106. HAFNER FRANC 1949 2:25:00 2.
143. ŠKRLEP ANTON 1949 2:31:30 3.
145. TANKO JOŽE 1946 2:33:35 4.
54. ARH SLAVKO 1949 2:35:50 5.
105. LAPANJA PIO 1950 2:37:00 6.
124. STOPAR MAKS 1943 2:42:00 7.
157. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:50:15 8.
125. BOSCHERINI FRANC 1947 2:59:15 9.
115. VERONEZZI BRUNO 1943 3:08:50 10.

Kategorija E

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
149. HROVAT FRANC 1936 2:49:40 1.
142. HORVAT MATIJA 1935 02:5O:00 2.
109. ŠKAPIN RUDI 1939 2:05:30 3.
143. IBRAIMOV ACO 1938 2:56:00 4.
132. HVALA ALOJZ 1939 2:58:00 5.
148. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:18:00 6.
118. ČERNIVEC LADO 1933 3:24:00 7.