Skupna razvrstitev

Mesto Kat. Ime in priimek Skupni čas # Veslanje # Kolesarjenje # Tek
1 D OBLAK LOJZE 2:42.12 3 28.53 4 1:11.53 1 1:01.26
2 B PODLOGAR DUŠAN 2:46.29 11 31.25 6 1:11.58 3 1:03.06
3 D HAFNER FRANC 2:49.08 12 31.40 3 1:11.45 8 1:05.43
4 C BAJT KARLO 2:50.26 23 32.52 2 1:10.45 11 1:06.49
5 D MALNAR LOJZE 2:50.38 20 32.41 95 1:13.41 6 1:04.16
6 B KALAN BRANE 2:53.36 29 34.09 8 1:13.11 9 1:06.16
7 B ZUPAN TINE 2:56.26 5 30.01 15 1:16.53 18 1:09.32
8 B MARINKO JANEZ 2:56.39 31 34.25 29 1:18.42 4 1:03.32
9 B ČESNIK RAJKO 2:59.36 26 33.31 17 1:17.15 16 1:08.50
10 D UMEK JANEZ 3:00.29 60 38.12 25 1:18.27 5 1:03.50
11 B JURIŠA TOMISLAV 3:00.33 9 30.55 13 1:15.40 29 1:13.58
12 C KIRN MIRAN 3:00.49 33 34.46 34 1:20.59 7 1:05.04
13 B JURAJA SAŠO 3:00.50 102 42.51 1 1:10.04 15 1:07.55
14 A ZAVRŠKIJ SREČKO 3:01.58 15 32.25 21 1:17.26 25 1:12.07
15 B LEGAT SLAVKO 3:02.03 41 36.13 43 1:22.52 2 1:02.58
16 B ROZMAN ROMAN 3:02.11 18 32.37 12 1:15.07 32 1:14.27
17 C RAKOVEC J0ŽE 3:02.39 19 32.40 27 1:18.36 23 1:11.23
18 B KEMPERLE MARTIN 3:02.46 109 43.54 5 1:11.57 12 1:06.55
19 C CLEMENTE ARTUR 3:04.13 24 32.53 16 1:17.02 31 1:14.18
20 B BREGAR DRAGO 3:05.26 92 41.09 10 1:14.48 17 1:09.29
21 A KASTELIC DEAN 3:05.53 87 40.43 7 1:12.29 26 1:12.41
22 B KVEDER VLADO 3:06.42 68 39.17 14 1:16.39 21 1:10.46
23 D PIRMAN SREČKO 3:07.56 106 43.08 23 1:18.15 10 1:06.33
24 C EKARD VIKTOR 3:08.47 100 42.36 30 1:19.08 13 1:07.03
25 A DOLENC MARKO 3:09.00 171 32.34 18 1:17.18 56 1:19.08
26 D PAJK PETER 3:09.03 14 31.53 35 1:21.19 41 1:15.51
27 D HVASTJA STEFAN 3:09.19 45 36.41 24 1:18.27 30 1:14.11
28 C ROZMAN MARJAN 3:09.36 107 43.16 26 1:18.30 14 1:07.50
29 C BEVC JOŽE 3:10.24 42 36.13 31 1:19.32 36 1:14.39
30 B MARAŽ KLAVDIJ 3:11.35 56 38.06 40 1:22.05 24 1:11.24
31 C ZUPANOVIČ NIKŠA 3:12.23 28 33.57 44 1:23.00 39 1:15.26
32 C KALAN PAVEL 3:12.29 6 30.15 37 1:21.22 63 1:20.52
33 D SREGORIČ EDO 3:12.32 61 38.13 50 1:23.42 20 1:10.37
34 B FEVŽAR ALEŠ 3:13.01 1031 42.54 11 1:14.48 33 1:15.19
35 C POLANEC FRANC 3:13.14 80 39.59 28 1:18.40 33 1:14.35
36 C ČARMAN LOJZE 3:13.15 55 37.41 33 1:20.54 35 1:14.38
37 C KOSMAČ DRAGO 3:14.31 43 36.23 62 1:26.55 22 1:11.08
38 D STOPAR MAKS 3:15.21 67 39.05 32 1:20.19 42 1:15.57
39 B NAKRST NATAŠA 3:15.22 38 35.56 45 1:23.07 43 1:16.19
40 B TURK MATJAŽ 3:16.14 32 34.38 42 1:22.38 54 1:18.58
41 B ČEBULAR ROBERT 3:16.19 99 32.32 47 1:23.29 19 1:10.18
42 A TOMŠIČ IZTOK 3:17.22 57 38.04 20 1:17.21 68 1:21.57
43 B BENEDIK SILVO 3:13.54 120 46.53 19 1:17.20 30 1:14.36
44 D LENARŠIČ BINE 3:19.03 30 34.15 73 1:29.12 40 1:15.36
45 B VODNIK MILAN 3:19.39 78 39.49 36 1:21.19 52 1:18.31
46 D ARH SLAVKO 3:19.51 34 34.5S 53 1:24.32 62 1:20.21
47 C STUPICA MIRAN 3:20.07 74 39.32 48 1:23.31 47 1:17.04
48 C PROSEN ALEŠ 3:21.15 88 40.44 49 1:23.39 46 1:16.52
49 B AMROŠIČ JANEZ 3:21.21 65 38.45 76 1:29.31 27 1:13.05
50 A MALOVAŠIČ BORUT 3:21.22 98 42.27 59 1:25.43 26 1:13.12
51 B ČULAM IGOR 3:22.03 21 32.42 61 1:26.26 72 1:22.55
52 C PETEK MARJAN 3:22.12 96 42.02 41 1:22.19 48 1:17.51
53 C NARAKS IZTOK 3:22.50 53 37.31 58 1:25.40 60 1:19.39
54 C ZUPANČIČ SAMO 3.23.33 101 42.41 52 1:24.07 45 1:16.45
55 E JUH BORIS 3:23.54 27 33.56 92 1:32.03 49 1:17.55
56 E HVALA LOJZE 3:23.57 44 36.35 60 1:26.18 64 1:21.04
57 C ROVANŠEK DARKO 3:23.58 85 40.31 56 1:25.00 50 1:18.27
58 C DEBENC BOJAN 3:24.48 40 36.07 22 1:17.42 101 1:30.59
59 C KOVAČEVIČ DANE 3:25.50 35 35.06 51 1:24.00 85 1:26.44
60 D KOSIRNIK VAŠKO 3:26.01 52 37.28 75 1:29.26 55 1:19.07
61 C KOFLER IZIDOR 3:27.14 111 44.11 46 1:23.19 61 1:19.44
62 C PRCAČ SREČKO 3:27.33 59 38.07 79 1:30.10 58 1:19.16
63 D PAVLIČEV SERGEJ 3:27.48 13 31.42 101 1:34.04 70 1:22.02
64 C GUGIČ TONKO 3:27.49 37 35.49 63 1:26.56 81 1:25.04
65 Ž DEBELJAK BRANKA 3:28.01 63 38.28 67 1:28.21 65 1:21.12
66 D HRIBERNIK FRANC 3:29.05 47 36.49 105 1:35.54 44 1:16.22
67 C PAVLI ALBERT 3:29.14 50 37.19 39 1:22.01 100 1:29.54
68 C PRIJATELJ BOJAN 3:29.27 25 33.21 78 1:29.54 83 1:26.12
69 D BURJA FRANC 3:29.35 62 38.17 77 1:29.41 66 1:21.37
70 C ROGIČ ŽELJK0 3:29.41 2 27.34 111 1:37.56 79 1:24.11
71 D KRIŠTOFIČ MARE 3:29.47 75 39.30 87 1:31.04 57 1:19.13
72 E KOTNIK MARKO 3:29.47 91 41.07 53 1:24.08 80 1:24.32
73 D ERLAH PAVEL 3:29.50 86 40.38 83 1:30.42 51 1:18.30
74 D GRAŠIČ MARTIN 3:30.38 11 27.24 106 1:36.13 89 1:27.01
75 C JERE JOŽE 3:31.23 112 44.16 91 1:32.02 37 1:15.05
76 C ŽITNIK LOJZE 3:31.47 10 31.01 109 1:37.07 73 1:23.39
77 C JURKO BOJAN 3:31.48 77 39.33 64 1:27.07 82 1:25.08
78 C VESKOVIČ DRAGAN 3:31.51 108 43.17 54 1:24.24 77 1:24.10
79 C ŠKOF IVAN 3:32.36 56 37.44 57 1:25.11 99 1:29.41
80 C KUDER BOJAN 3:32.51 16 32.28 71 1:29.09 105 1:31.14
61 C BLATNIK ROMAN 3:32.53 46 36.44 66 1:28.06 95 1:28.03
82 D VAUHNIK VITO 3:33.08 39 36.03 95 1:32.55 78 1:24.10
83 C RETELJ STANE 3:33.10 116 45.18 72 1:29.09 53 1:18.43
84 C DOLINAR MATEJ 3:33.12 69 39.18 90 1:31.56 69 1:21.58
85 E MIHELČIČ MARTIN 3:36.10 94 41.22 65 1:27.44 90 1:27.04
86 D ISAKOVIC SAŠO 3:36.52 36 35.43 108 1:37.03 76 1:24.06
87 C DRAKSLER JANEZ 3:37.36 73 39.27 83 1:31.41 84 1:26.28
58 C GREGORIČ STANE 3:37.38 115 44.50 69 1:28.43 75 1:24.05
89 C URŠIC IZTOK 3:37.43 79 39.52 74 1:29.16 97 1:28.35
90 D BREZNIK BOŽO 3:37.46 93 41.12 68 1:28.35 94 1:27.59
91 B ŽGANKA FRANC 3:38.48 114 44.49 38 1:21.41 108 1:32.18
92 C LOČNIŠKAR MARJAN 3:38.49 125 49.12 81 1:30.16 59 1:19.21
93 C ZUPANC MILOŠ 3:39.17 8 30.33 103 1:34.42 110 1:34.02
94 C KRŽIŠNIK BOJAN 3:39.27 84 40.29 104 1:34.55 74 1:24.03
95 C CERJAK IVAN 3:39.32 66 38.51 100 1:33.48 88 1:26.53
96 B SUHADOLNIK MATJAŽ 3:41.10 43 36.55 961 1:33.06 103 1:31.09
97 E GREGORIČ FRANC 3:42.35 89 40.58 80 1:30.15 106 1:31.22
98 C DROBRIČ STANKO 3:43.21 95 41.55 102 1:34.21 91 1:27.05
99 B URBANCL MARJAN 3:43.49 122 47.44 99 1:33.47 71 1:22.18
100 C KRIŽNAR BORIS 3:44.03 110 44.04 97 1:33.13 86 1:26.16
101 C PRELESNIK JANEZ 3:44.03 54 37.35 113 1:39.40 87 1:26.48
102 C SUHADOLNIK MILAN 3:44.52 51 37.19 94 1:32.33 111 1:35.00
103 D MEDVEŠČEK KARL 3:45.02 49 37.03 93 1:32.19 113 1:35.40
104 C SABOTIN FRANCI 3:45.06 105 42.58 98 1:33.19 98 1:28.49
105 C ZUPANČIČ BOOO 3:46.07 72 39.25 112 1:38.39 96 1:28.0.3
106 C KORENT MARJAN 3:46.49 128 54.21 82 1:30.40 67 1:21.48
107 D SKAMEN MATEVŽ 3:47.26 123 4S.37 85 1:30.53 93 1:27.56
108 B MANDELJ BORAZD 3:51.13 117 45.20 84 1:30.51 112 1:35.02
109 C MAGAJNE ZMAGO 3:52.23 70 39.19 115 1:41.13 107 1:31.51
110 B BREGAR TOMAŽ 3:53.10 22 32.43 70 1:29.08 125 1:51.19
111 C BRAJNIK DAMJAN 3:53.24 83 40.17 89 1:31.46 117 1:41.21
112 D HREN FRIDERIK 3:54.07 82 40.08 110 1:37.11 114 1:36.48
113 C TRONTELJ BOGO 3:55.54 127 51.09 86 1:31.02 109 1:33.43
114 C GOVEDIČ MIRAN 3:58.05 104 42.55 107 1:36.57 115 1:38.13
115 C KORDIŠ IZTOK 3:59.16 64 38.43 120 1:49.20 104 1:31.13
116 B VOLČIC ROMAN 4:01.53 121 47.43 117 1:46.49 92 1:27.21
117 D ZADNIK JOŽE 4:03.10 90 41.06 121 1:50.58 102 1:31.06
118 E ČERNIVEC VLADO 4:11.12 74 39.27 119 1:48.38 118 1:43.07
119 E ZRIMŠEK ZVONE 4:11.48 97 42.16 114 1:40.51 121 1:48.41
120 C KRAK ALEŠ 4:13.13 119 46.49 116 1:42.28 119 1:43.56
121 C KLARENDIČ BOŠKO 4:15.50 71 39.22 123 1:55.21 116 1:41.07
122 C GRIL JANEZ 4:26.02 81 40.07 124 1:55.28 123 1:50.27
123 B ŠALAMUN MIRO 4:30.32 129 54.39 118 1:47.07 122 1:48.46
124 C PENSA BORIS 4:30.33 118 46.48 125 1:55.39 120 1:48.06
125 C RESNIK STANE 4:30.34 124 48.39 122 1:50.59 124 1:50.56
D RUPAR ANDREJ 4 29.11
C ROGELJ JOŽE 7 30.17
C PERKO FRANC 113 44.42
C KRAŠEVEC IKO 126 50.43

M ČLANI OD 18-29

Mesto Številka Ime Priimek Let. roj. Država Skupni čas
1 37 DUŠAN PODLOGAR 1965 YU 2:46.29
2 34 BRANE KALAN 1965 YU 2:53.36
3 10 TINE ZUPAN 1965 YU 2:56.26
4 14 JANEZ MARINKO 1965 YU 2:56.39
5 16 RAJKO ČESNIK 1965 YU 2:59.36
6 26 TOMISLAV JURIŠA 1965 YU 3:00.33
7 33 SAŠO JURAJA 1965 YU 3:00.50
8 35 SLAVKO LEGAT 1965 YU 3:02.03
9 39 ROMAN ROZMAN 1965 YU 3:02.11
10 32 MARTIN KEMPERLE 1965 YU 3:02.46
11 11 DRAGO BREGAR 1965 YU 3:05.26
12 18 VLADO KVEDER 1965 YU 3:06.42
13 31 KLAVDIJ MARAŽ 1965 YU 3:11.35
14 41 ALEŠ FEVŽAR 1965 YU 3:13.01
15 27 MATJAŽ CURK 1965 YU 3:16.14
16 30 ROBERT ČEBULAR 1965 YU 3:16.19
17 25 SILVO BENEDIK 1965 YU 3:18.54
18 28 MILAN VODNIK 1965 YU 3:19.39
19 20 IGOR ČULAM 1965 YU 3:22.03
20 38 MARKO KOTNIK 1965 YU 3:29.47
21 15 MARTIN MIHELČIČ 1965 YU 3:36.1O
22 21 FRANC ŽGANKA 1965 YU 3:38.48
23 22 MATJAŽ SUHADOLNIK 1965 YU 3:41.10
24 40 GORAZD MANDELJ 1965 YU 3:51.13
25 19 TOMAŽ BREGAR 1965 YU 3:53.10
26 13 ROMAN VOLČIČ 1965 YU 4:01.53
27 24 MIRO ŠALAMUN 1965 YU 4:30.32
28 23 MATIC ŠMON 1965 YU 15:00.00
29 36 ROBI DOLNIČAR 1965 YU 15:00.00

M 30 ČLANI OD 30 – 39

Mesto Številka Ime Priimek Let. roj. Država Skupni čas
1 68 KARLO BAJT 1955 VU 2:50.26
2 45 MIRAN KIRN 1955 YU 3:00.49
3 84 JOŽE RAKOVEC 1955 YU 3:02.39
4 94 ARTUR CLEMENTE 1955 YU 3:04.13
5 70 VIKTOR EKARD 1955 YU 3:08.47
6 93 MARJAN ROZMAN 1955 YU . 3:09.36
7 107 JOŽE BEVC 1955 YU 3:10.24
8 81 NIKŠA ZUPANOVIČ 1955 YU 3:12.23
9 85 PAVEL KALAN 1955 YU 3:12.29
10 72 FRANC POLANEC 1955 YU 3:13.14
11 57 LOJZE ČARMAN 1955 YU 3:13.15
12 42 DRAGO KOSMAČ 1955 YU 3:14.31
13 105 MIRAN STUPICA 1955 YU 3:20.07
14 98 ALEŠ PROSEN 1955 YU 3:21.15
15 74 MARJAN PETEK 1955 YU 3:22.12
16 91 IZTOK NARAKS 1955 YU 3:22.50
17 101 SANO ZUPANČIČ 1955 YU 3:23.33
18 92 DARKO ROVANŠEK 1955 YU 3:23.58
19 59 BOJAN DEBENC 1955 YU 3:24.48
20 77 DANE KOVAČEVIČ 1955 YU 3:25.50
21 52 IZIDOR KOFLER 1955 YU 3:27.14
22 55 SREČKO PRCAČ 1955 YU 3:27.33
23 50 TONKO GUGIČ 1955 YU 3:27.49
24 78 ALBERT PAVLI 1955 YU 3:29.14
25 51 BOJAN PRIJATELJ 1955 YU 3:29.27
26 62 ŽELJO ROGIČ 1955 YU 3:29.41
27 47 J0ŽE JERE 1955 YU 3:31.23
28 86 LOJZE ŽITNIK 1955 YU 3:31.47
29 61 BOJAN JURKO 1955 YU 3:31.48
30 108 DRAGAN VESKOVIC 1955 YU 3:31.51
31 73 IVAN ŠKOF 1955 YU 3:32.36
32 79 BOJAN KUDER 1955 YU 3:32.51
33 49 ROMAN BLATNIK 1955 YU 3:32.53
34 56 STANE RETELJ 1955 YU 3:33.10
35 69 MATEJ DOLINAR 1955 YU 3:33.12
36 90 JANEZ DRAKSLER 1955 YU 3:37.36
37 53 STANE GREGORIČ 1955 YU 3:37.38
38 44 IZTOK URŠIČ 1955 YU 3:37.43
39 95 MARJAN LOČNIŠKAR 1955 YU 3:38.49
40 83 MILOŠ ZUPANC 1955 YU 3:39. 17
41 58 BOJAN KRŽIŠNIK 1955 YU 3:39.27
42 46 IVAN CERJAK 1955 YU 3:39.32
43 40 STANKO DROBRIČ 1955 YU 3:43.21
44 76 BORIS KR1ŽNAR 1955 YU 3:44.03
45 82 JANEZ PRELESNIK 1955 YU 3:44.03
46 64 MILAN SUHADOLNIK 1955 YU 3:44.52
47 89 FRANCI SABOTIN 1955 YU 3:45.06
48 96 BOGO ZUPANČIČ 1955 YU 3:46.07
49 100 MARJAH KORENT 1955 YU 3:46.49
50 43 ZMAGU MAGAJNE 1955 YU 3:52.23
51 88 DAMJAN BRAJNIK 1955 YU 3:53.24
52 99 BOGO TRONTELJ 1955 YU 3:55.54
53 63 MIRAN GOVEDIČ 1955 YU 3:58.05
54 106 IZTOK KORDIŠ 1955 YU 3:59.16
55 103 ALEŠ KRAK 1955 YU 4:13.13
56 60 BOŠKO KLARENDIČ 1955 YU 4:15.50
57 104 BORIS PENSA 1955 YU 4:30.33
50 75 STANE RESNIK 1955 YU 4:30.34
59 54 MILAN ŠVARC 1955 YU 15:00.00
60 67 IVAN PERGOVNIK 1955 YU 15:00.00
61 80 MALDEN KOVAČIČEK 1955 YU 15:00.00
62 87 IKO KRAŠEVEC 1955 YU 15:00.00
63 97 J0ŽE ROGELJ 1955 YU 15:00.00
64 102 FRANC PERKO 1955 YU 15:00.00

M 50 STAREJŠI VETERANI NAD 50

Mesto Številka Ime Priimek Let. roj. Država Skupni čas
1 142 JANEZ AMBR0ŽIČ 1939 YU 3:21.21
2 140 BORIS JUH 1939 YU 3:23.54
3 141 LOJZE HVALA 1939 YU 3:23.57
4 138 FRANC GREGORIČ 1939 YU 3:42.35
5 139 VLADO ČERNIVEC 1939 YU 4:11.12
6 143 ZVONE ZRIMŠEK 1939 YU 4:11.48

M SKUPNI RAZRED DO 18 LET

Mesto Številka Ime Priimek Let. roj. Država Skupni čas
1 5 SREČKO ZAVRŠKI 1971 YU 3:01.58
2 7 DEAN KASTELIC 1971 YU 3:05.53
3 4 MARKO DOLENC 1971 YU 3:09.00
4 6 IZTOK TOMŠIČ 1971 YU 3:17.22
5 9 BORUT MALOVAŠIČ 1971 YU 3:21.22
6 7 MARJAN URBANCL 1971 YU 3:43.49

M 40 MLAJŠI VETERANI 40 – 49

Mesto Številka Ime Priimek Let. roj. Država Skupni čas
1 119 LOJZE OBLAK 1945 YU 2.42.12
2 122 FRANC HAFNER 1945 YU 2:49.08
3 117 LOJZE MALNAR 1945 YU 2:50.38
4 110 JANEZ UMEK 1945 YU 3:00.29
5 132 SREČKO PIRMAN 1945 YU 3:07.56
6 123 PETER PAJK 1945 YU 3:09.03
7 127 STEFAN HVASTJA 1945 YU 3:09.19
8 111 EDO GREGORIČ 1945 YU 3:12.32
9 120 MAKS STOPAR 1945 YU 3:15.21
10 136 BINE LENARČIČ 1945 YU 3:19.03
11 116 SLAVKO ARH 1945 YU 3:19.51
12 128 VASKO KOSIRNIK 1945 YU 3:26.01
13 113 SERGEJ PAVLICEV 1945 YU 3:27.48
14 119 FRANC HRIBERNIK 1945 YU 3:29.05
15 109 FRANC BURJA 1945 YU 3:29.35
16 137 MARE KRIŠTOFIČ 1945 YU 3:29.47
17 125 PAVEL ERLAH 1945 YU 3:29.50
18 131 MAR IN GRAŠIČ 1945 YU 3:30.38
19 135 VITO VAUHNIK 1945 YU 3:33.08
20 112 SAŠO ISAKOVIČ 1945 YU 3:36.52
21 129 BOŽO BREZNIK 1945 YU 3:37.46
22 134 KARL MEDVEŠČEK 1945 YU 3.45.02
23 126 MATEVŽ SKAMEN 1945 YU 3:47.26
24 121 FRIDERIK HREN 1945 YU 3:54.07
25 114 J0ŽE ZADNIK 1945 YU 4:03.10
26 133 JANEZ GRIL 1945 YU 4.26.02
27 115 DRAGO MOTOH 1945 YU 15:00.00
28 124 IVAN ERTL 1945 YU 15:00.00
29 130 ANDREJ RUPAR 1945 YU 15:00.00