ČLANI:

Mesto Ime in priimek Čas
1. STANE STANOVNIK 3:36.10
2. JOŽE ROGELJ 3:37.15
3. FRANC HAFNER 3:40.54
4. MATJAŽ GLOBOCNIK 3:45.45
5. MIROSLAV BALATKA 3:46.01
6. MIRO KREGAR 3:51.41
7. SREČKO PIRMAN 3:53.58
8. TOMAŽ PERŠE 3:54 37
9. SILVO BENEDIK 3:59.37
10. IGOR KOGOJ 4:00.02
11. MATJAŽ CURK 4:00.15
12. JANEZ PODLESNIK 4:04.35
13. TINE ZUPAN 4:07.48
14. KARLO BAJT 4:10.09
15. JOŽE RAKOVEC 4:22.53
16. BOJAN KUDER 4:23.35
17. FRANC ROŽIČ 4:26.45
18. JIRI DANIČEK 4:29.09
19. SREÆKO PRCAČ 4:29.38
20. FRANC ZGANK 4:32.19
21. MATJAŽ ZAJELŠNIK 4:32.52
22. DARKO ROVANŠEK 4:34.50
23. PAVEL KALAN 4:38.07
24. JANI PLESTENJAK 4:38.10
25. MARKO DOLENC 4:38.37
26. MARTIN STREL 4:40.56
27. MARKO REMOVŽ 4:40.56
28. ANTON CLEMENTE 4:43.38
29. UROŠ VERAČ 4:47.35
30. MIHA ARH 4:47.38
31. TOMO URSlČ 4:47.57
32. DRAGO KOSMAČ 4:48.33
33. BOJAN JURKO 4:49.46
34. IZTOK NARAKS 4:49.46
35. LOJZE ŽITNIK 4:55.14
36. FRANCI PERKO 4:55.28
37. ALBIN KUSTERLE 4:58.28
38. MATEJ DOLINAR 5:00.52
39. VAŠKO KOSIRNIK 5:01.54
40. DRAGO RENČELJ 5:04.19
41. J0ŽE JERE 5:04.52
42. BOJAN PRIJATELJ 5:05.29
43. MIROSLAV JANOUCH 5:07.59
44. MIRAN ŠTRITOF 5:07.59
45. IGOR RATAJC 5:08.42
46. MIRO LEBAR 5:09.20
47. SREČKO ROGAČ 5:12.21
48. ŠTEFAN POLENŠAK 5:18.28
49. SLAVKO ARH 5:22.36
50. MIRAN GOVEDIČ 5:24.55
51. JANEZ PRELESNIK 5:32.02
52. SLAVKO JENKO 5:32.02
53. BORIS ROJIC 5:32.42
54. EMIO BENČIČ 5:41.15

VETERANI:

Mesto Ime in priimek Čas
1. LOJZE OBLAK 3:32.06
2. PETER PAJK 4:01.27
3. NIKO MESEC 4:04 32
4. ŠTEFAN HVASTJA 4:06.16
5. EDO GREGORIČ 4:11 07
6. MARJAN BALOH 4:25.12
7. FRANC HRIBERNIK 4:27.02
8. JANEZ AMBR0Ž 4:30.51
9. MARTIN GRAŠIČ 4:36.04
10. SREČKO KAVČIČ 4:36.59
11. BORIS JUH 4:42.13
12. FRANC BURJA 4:43.37
13. MAKS STOPAR 4:51.37
14. BORIS ŠMID 4:58 30
15. FERDO FORSTNER 5:01.11
16. FRANC DOBRE 5:06.09
17. FRIDERIK HREN 5:08.37
18. IVAN ERTL 5:16.51
19. PAVEL ADAM 5:21.51
20. IVAN PAVLIČEV 5:27 27
21. ZVONE ZRIMŠEK 5:38 48
22. KAREL MEDVEŠČEK 5:39.38
23. JANEZ GRIL 5:42.08

ČLANICE:

Mesto Ime in priimek Čas
1. ANICA TRNOVŠEK 4:50.16
2. HELENA DOLENC 5:06.51