ČLANI

Mesto Ime in priimek Čas
1 JOŽE ROGELJ 2:45.18
2 TOMAŽ PERŠE 2:46.10
3 FRANC HAFNER 2:48.41
4 TOMISLAV JURIŠA 2:52.03
5 KARLO BAJT 2:52.48
6 DUŠAN PODLOGAR 2:53.17
7 SREČKO PIRMAN 2:53.58
8 STANE STANONIK 2:54.21
9 TINE ZUPAN 2:55.20
10 JOŽE STANONIK 2:53.39
11 BORUT TOMŠE 2:57.37
12 JIRI KOCIB 2:57.37
13 IGOR KOGOJ 2:58.44
14 MATJAŽ GLOBOČNIK 2:59.38
15 MARJAN BRODAR 3:02.34
16 MITJA KOVAČIČ 3:02.39
17 ROZMAN ROZMAN 3:13.07
18 SILVO BENEDIK 3:05.44
19 MIROSLAV JANAVCH 3:05.49
20 BORIS WEISSESER 3:05.57
21 RAJKO ČESNIK 3:06.44
22 SREČKO KOPAČ 3:07.47
23 PETER ZARNIK 3:08.14
24 MIRO KREGAR 3:08.24
25 JOŽE RAKOVEC 3:09.06
26 ANDREJ BREZNIK 3:09.21
27 ALOJZ ČARMAN 3:09.25
28 DRAGO KOSMAČ 3:11.47
29 SREČKO PRCAČ 3:11.53
30 JOŽE BEVC 3:11.55
31 MARKO ČAR 3:12.14
32 LEON TUŠAR 3:12.45
33 FRANC ŽGANK 3:13.46
34 SLAVKO LEGAT 3:13.58
35 IGOR RATAJCI 3:17.16
36 MARKO RAMOVŽ 3:17.17
37 PAVEL KALAN 3:18.13
38 DRAGO BREGAR 3:18.31
39 DARKO ROVANŠEK 3:20.02
48 JANI KUNČIČ 3:20.32
41 ARTHUR CLEMENTE 3:20.36
42 MILAN KIRN 3:20.40
43 ALBIN KUNSTERLE 3:21.00
44 FRANC ROŽIČ 3:21.01
45 TOMO URŠIČ 3:24.07
46 DARE KOVAČEVAC 3:24.25
47 FRANC PERKO 3:24.37
48 SLAVKO ARH 3:25.35
49 MATJAŽ ŽAGAR 3:25.55
50 JAN ZELENKA 3:26.27
51 JANEZ ZUPAN 3:27.29
52 VLADO KVEDER 3:28.09
53 LOJZE ŽITNIK 3.33.28
54 DARKO HROVATIN 3:33.52
55 IVAN PERGOVNIK 3:33.56
56 MATIC ŠMON 3:24.28
57 TONKO GUGIČ 3:34.34
58 MIRAN STUPICA 3:35.25
59 SAMO ZUPANČIČ 3:53.31
60 JANEZ PLESTENJAK 3:35.59
61 NIKŠA ŽUPANOVIČ 3:36.04
62 BOJAN JURKO 3:38.26
63 ŽELJKO ROGIČ 3:38.55
64 PETER PRIJATELJ 3:38.57
65 KLAVDIJ MARAŽ 3:39.59
66 GORAZD MEDVED 3:42.59
67 VIKTOR EKART 3:45.17
68 MIRAN ŠTRITOF 3:47.09
69 ALEŠ FEVŽAR 3:47.42
70 JOŽE JERE 3:50.57
71 BOJAN MIKOLIČ 3:51.42
72 JANEZ LUNKA 3:53.23
73 EDO CAHARIJA 3:54.44
74 MARJAN SUŠNIK 3:55.06
75 MARJAN LOČNIŠKAR 3:56.34
76 MIRAN GOVEDIČ 3:57.34
77 JANEZ PRELESNIK 3:59.05
78 MLADEN KOVAČIČEK 3:59.58
79 BOŠKO KLARENDIČ 4:02.32
80 DARKO KUZMIČ 4:04.36
81 BRANKO ROJC 4:09.05
82 ROMAN VOLČIČ 4:11.06
83 ZMAGO MAGAJNE 4:15.20
84 MARKO KOPRIVŠEK 4:25.13

ŽENSKE

Mesto Ime in priimek Čas
1 JELKA RAKUŠ 3:36.35
2 BRANKA DEBELJAK 3:39.23
3 ANICA TERNOVŠEK 3:45.17
4 HELENA DOLENC 4.29.53

VETERANI

Mesto Ime in priimek Čas
1 LOJZE OBLAK 2.44.17
2 ALOJZ MALNAR 3:02.23
3 ŠTEFAN HVASTIJA 3:07.45
4 PETER PAJK 3:11.03
5 EDO GREGORIČ 3:15.33
6 NIKO MESEC 3.16.23
7 SERGEJ PAVLIČEV 3:21.00
8 FRANC HRIBERNIK 3:21.20
9 MAKS STOPAR 3:23.46
10 ANDREJ RUPAR 3:25.32
11 JANEZ AMBROŽ 3:26.31
12 MARTIN GRAŠIČ 3:28.08
13 VASKO KOSIRNIK 3:30.44
14 ALOJZ HVALA 3:41.31
15 FRANC BURJA 3:46.18
16 KAREL MEDVEŠČEK 3:58.01
17 DRAGO RENČELJ 3:59.07
18 IVAN KRAVOGEL 4:02.58
19 PAVEL ADAM 4:04.30
20 ZVONE ZRIMŠEK 4:05.55
21 LADO ČERNIVEC 4:08.31