GENERALNA RAZVRSTITEV

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
4. KOGOJ IGOR 1959 1:52:17 1.
2. KREGAR MIRO 1962 2:00:49 2.
15. AUSEC JANEZ 1967 2:01:09 3.
33. BAJEC MATJAŽ 1967 2:02:18 4.
32. JANEŽ1Č GREGOR 1972 2:03:12 5.
35. GORANIC MARKO 1965 2:03:24 6.
47. SRDAR SANDI 1967 2:04:53 7.
29. DEBENEC BOJAN 1957 2:05:19 b.
23. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:06:14 y.
20. TANKO JOŽE 1946 2:07:59 10.
50. MARINKO JANEZ 1963 2:09:34 11.
51. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:11:30 12.
18. FLERIN DRAGO 1954 2:11:37 13.
40. PLUT RAFAEL 1965 2:12:13 14.
21. PRANČIČ IVO 1955 2:12:33 15.
5. STIMEC ALEN 1973 2:13:43 16.
41. PETEK MARJAN 1958 2:14:24 17.
16. ŠKRLEP ANTON 1949 2:15:24 18.
10. KROMAR DAMJAN 1972 2:16:20 19.
3. KOLENC MARKO 1973 2:16:33 20.
24. ARH SLAVKO 1949 2:17:06 21.
52. EKART VIKTOR 1958 2:19:01 22.
6. TUŠAR SIMON 1969 2:19:29 23.
31. HORVAT MATIJA 1935 2:22:39 24.
44. KOGOVŠEK STANE 1956 2:23:05 25.
27. AŽMAN DARJA 1970 2:23:30 26.
49. STOPAR MAKS 1943 2:25:10 27.
8. PRAH ANDREJ 1965 2:25:42 28.
34. PETRIČ SLAVKO 1962 2:26:00 29.
39. BRIC SLAVKO 1955 2:26:57 30.
13. OCEPEK CIRIL 1952 2:27:21 31.
37. KUZMIN BORIS 1957 2:27:22 32.
7 . BROJNOV ACO 1938 2:27:23 33.
19. BERTONCELJ VIDA 1966 2:29:00 34 .
25. HROVAT FRANC 1936 2:31:28 35.
46. SITAR FRANC 1959 2:32:48 56.
22. HERVOLJ MIRAN 1955 2:33:25 37.
45. JERE JOŽE 1954 2:33:53 38.
26. MAVRIČ DARKO 1961 2:34:08 39.
17. SLAPNIČAR JURE 1940 2:34:37 40.
28. ŠKAPIN RUDI 1939 2:34:49 41.
43. NOVAK MARJAN 1947 2:39:50 42.
38. HRIBERNIK FRANC 1941 2:41:26 43.
42. AMBROŽ JANEZ 1939 2:44:47 44.
14. CVIRN MIRO 1953 2:45:51 45.
12. ŠEŠKO LADO 1968 2:45:57 46.
3. FDRSTER EDVARD 1946 2:47:32 47.
48. MENEGALIJA MAGDA 1952 2:51:53 48.
30. BENCINA CRISTIAN 1972 2:54:11 49.
36. LIKIČ SANDI 1968 2:57:57 50.
11. KOSMAČ SANDI 1968 3:03:55 51.
1. ŠALAMON SLAVKO 1932 3:11:20 52.
53. BIZJAK BORUT 1950 DISKVAL. 53.

Kategorija: A

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
32. JANEŽIČ GREGOR 1972 2:03:12 1.
23. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:06:14 2.
51. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:11:30 3.
5. ŠTIMEC ALEN 1973 2:13:43 4 .
10. KROMAR DAMJAN 1972 2:16:20 5.
9. KOLENC MARKO 1973 2:16:33 6.
30. BENČINA CRISTIAN 1972 2:54:11 7.

Kategorija: B

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
15. AUSEC JANEZ 1967 2:01:09 1.
33. BAJEC MATJAŽ 1967 2:02:18 2.
35. GORANIC MARKO 1965 2:03:24 3.
47 . SRDAR SANDI 1967 2:04:53 4.
50. MARINKO JANEZ 1963 2:09:34 5.
40. PLUT RAFAEL 1965 2:12:13 6.
6. TUŠAR SIMON 1969 2:19:29 7 .
8. PRAH ANDREJ 1965 2:25:42 8.
12. ŠEŠKO LADO 1968 2:45:57 9.
36. LIKIČ SANDI 1968 2:57:57 10.
11. KOSMAČ SANDI 1968 3:03:55 11.

Kategorija: C

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
4. KOGOJ IGOR 1959 1:52:17 1.
2. KREGAR MIRO 1962 2:00:49 2.
29. DEBENEC BOJAN 1957 2:05:19 3.
18. FLERIN DRAGO 1954 2:11:37 4.
21. PRANČIČ IVO 1955 2:12:33 5.
41. PETEK MARJAN 1958 2:14:24 6.
52. EKART VIKTOR 1958 2:19:01 7.
44. KOGOVŠEK STANE 1956 2:23:05 8.
34. PETRIČ SLAVKO 1962 2:26:00 9.
39. BRIC SLAVKO 1955 2:26:57 10.
37. KUZMIN BORIS 1957 2:27:22 11.
46. SITAR FRANC 1959 2:32:48 12.
22. HERVOLJ MIRAN 1955 2:33:25 13.
45. JERE JOŽE 1954 2:33:53 14.
26. MAVRIČ DARKO 1961 2:34:08 15.
14. CVIRN MIRO 1953 2:45:51 16.

Kategorija: D

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
20. TANKO JOSE 1946 2:07:59 1.
16. ŠKRLEP ANTON 1949 2:15:24 2.
24. ARH SLAVKO 1949 2:17:06 3.
49. STOPAR MAKS 1943 2:25:10 4 .
13. OCEPEK CIRIL 1952 2:27:21 5.
43. NOVAK MARJAN 1947 2:39:50 6.
3. FÐRSTER EDVARD 1946 2:47:32 7.
53. BIZJAK BORUT 1950 DISKVAL. 8.

Kategorija: E

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
31. HORVAT MATIJA 1935 2:22:39 1.
7 . BROJNOV ACO 1938 2:27:23 2.
25. HROVAT FRANC 1936 2:31:28 3.
17. SLAPNIČAR JURE 1940 2:34:37 4.
28. ŠKAPIN RUDI 1939 2:34:49 5.
38. HRIBERNIK FRANC 1941 2:41:26 6.
42. AMBRO2 JANEZ 1939 2:44:47 7.

Kategorija: H

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
48. MENEGALIJA MAGDA 1952 2:51:53 1.

Kategorija: G

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
27. AŽMAN DARJA 1970 2:23:30 1.
19. BERTONCELJ VIDA 1966 2:29:00 2.

Kategorija: F

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto:
1. ŠALAMON SLAVKO 1932 3:11:20 1.