GENERALNA RAZVRSTITEV

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
45. AUSEC JANEZ 1967 1:58:21 1 .
22. KREGAR MIRO 1962 2:00:10 2.
58 . KOVAČ MATJAŽ 1973 2:00:19 3 .
32. DEBENEC BOJAN 1957 2:03:48 A .
25. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:06:00 5.
3. TUŠAR SIMON 1969 2:06:16 6.
7 . BENEDIK SILVO 1960 2:06:46 7 .
26. GORANIC MARKO 1965 2:06:49 8.
37 . JANEŽIČ GREGOR 1972 2:08:47 9.
16 . PLUT RAFAEL 1965 2:09:40 10.
35. FLERIN KAREL 1954 2:10:31 11 .
2. MORI MITJA 1974 2:11:12 12.
14 . KROMAR DAMIJAN 1972 2:11:28 13.
69. MARINKO JANEZ 1963 2:11:50 14 .
27 . AČIMOVIČ RADO 1955 2:11:57 15.
38. ZEVNIK KLEMEN 1976 2:12:06 16.
46. ROZMAN ROBERT 1969 2:12:18 17.
KOLMAN MIRAN 1972 2:13:16 18.
PRAH ANDREJ 1965 2:13:25 19.
60. BOKALIČ MARKO 1960 2:13:26 20.
28. TANKO JOŽE 1946 2:13:40 21 .
5. ŠKRLEP ANTON 1949 2:14:01 22.
23. DENSA DOMEN 1976 2:14:13 23.
18. ZABOVNIK SAMO 1970 2:14:48 24 .
4. MOČNIK ERIK 1977 2:14:54 25.
9. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:15:35 26.
53 . TOMŠE BORUT 1965 2:15:59 27 .
61. PETEK MARJAN 1958 2:17:05 28 .
20. BIČEK FRANC 1963 2:18:30 29.
41 . KOROŠEC BOŠTJAN 1974 2:19:34 30.
13. KOGOVŠEK STANE 1956 2:21:09 31 .
44 . MAUKO ZDRAVKO 1956 2:21:24 32.
6. SAGADIN MIRAN 1966 2:21:40 33.
24 . JENIČ SAMO 1976 2:21:49 34 .
48. LAPANJA PIO 1951 2:22:05 35.
57. BREGAR DRAGO 1961 2:22:27 36 .
61. KRAJNC MITJA 1968 2:23:14 37 .
62. PIRC IGOR 1954 2:25:39 38.
19. FUIS MARJAN 1955 2:25:44 39.
59. RAJGELJ MELITA 1976 2:26:30 40 .
15. PERGOVNIK IVAN 1955 2:27:25 41 .
52. VDOVIČ SAŠO 1973 2:27:46 42.
67 . STOPAR MAKS 1943 2:27:47 43 .
31 . HRIBAR NATAŠA 1971 2:28:09 44 .
64 . MACUH PETER 1961 2:28:51 45.
51 . COKAN NINO 1951 2:28:51 4 5 .
68. ROTAR JANEZ 1975 2:29:16 47 .
10. DEČMAN MITJA 1969 2:32:06 48.
54 . PINTARIČ KARLI 1975 2:33:09 49.
36. KRIŠTOFIČ MARE 1948 2:35:17 50 .
40. PRAZNI KAR JURE 1977 2:35:36 51 .
63. JERE J0ŽE 1954 2:36:02 52 .
49. RISTIČ MIHA 1978 2:38:59 53.
66 . FANTINI ROMAN 1971 2:39:22 54 .
34 . SLAPNIČAR JURE 1940 2:42:24 55.
29 . BERTONCELJ VIDA 1966 2:42:54 56.
56. HRIBERNIK FRANC 1941 2:44:25 57 .
30. CVIRN MIRO 1953 2:46:08 58.
39. KOSMAČ SANDI 1968 2:46:16 59.
55. HROVAT FRENC 1936 2:47:47 60.
43. MENEGALIJA MAGDA 1952 2:50:24 61 .
33. OCEPEK URBAN 1979 2:53:43 62.
1 . KATIČ PETER 1934 2:59:05 63.
65. ČERNIVEC LADO 1933 3:05:00 64 .
42. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:06:14 65.
17. ŠTUHEC MIRKO 1952 3:15:06 66.
32. OCEPEK CIRIL 1952 ODSTOP 67.
50. ŠKAPIN RUDI 1939 ODSTOP 67.

Kategorija: A

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
38. ZEVNIK KLEMEN 1976 2:12:06 1 .
23. DENSA DOMEN 1976 2:14:13 2.
4 . MOČNIK ERIK 1977 2:14:54 3.
24 . JENIČ SAMO 1976 2:21:49 4 .
68. ROTAR JANEZ 1975 2:29:16 5.
54 . PINTARIČ KARLI 1975 2:33:09 6.
40 . PRAŽNIKAR JURE 1977 2:35:36 7 .
49. RISTIČ MIHA 1978 2:38:59 8 .
33. OCEPEK URBAN 1979 2:53:43 9.

Kategorija: B

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
45. AUSEC JANEZ 1967 1:58:21 1 .
2 . KREGAR MIRO 1962 2:00:10 2.
12. DEBENEC BOJAN 1957 2:03:48 3.
25. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:06:00 4 .
3. TUŠAR SIMON 1969 2:06:16 5.
7 . BENEDIK SILVO 1960 2:06:46 6.
26. GORANIC MARKO 1965 2:06:49 7 .
37 . JANEŽIČ GREGOR 1972 2:08:47 8.
16. PLUT RAFAEL 1965 2:09:40 9.
2. MORI MITJA 1974 2:11:12 10.
14 . KROMAR DAMIJAN 1972 2:11:28 11 .
69. MARINKO JANEZ 1963 2:11:50 12.
27 . AČIMOVIČ RADO 1955 2:11:57 13.
4 6 . ROZMAN ROBERT 1969 2:12:18 14 .
21 . KOLMAN MIRAN 1972 2:13:16 15.
8. PRAH ANDREJ 1965 2:13:25 16.
60. BOKALIČ MARKO 1960 2:13:26 17.
18. ZABOVNIK SAMO 1970 2:14:48 18.
9. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:15:35 19.
53. TOMSE BORUT 1965 2:15:59 20.
1 . PETEK MARJAN 1958 2:17:05 21.
20. BIČEK FRANC 1963 2:18:30 22.
41 . KOROŠEC BOŠTJAN 1974 2:19:34 23.
13. KOGOVŠEK STANE 1956 2:21:09 24 .
44 . MAUKO ZDRAVKO 1956 2:21:24 25.
6 . SAGADIN MIRAN 1966 2:21:40 26.
57 . BREGAR DRAGO 1961 2:22:27 27 .
11 . KRAJNC MITJA 1968 2:23:14 28.
19. FUIS MARJAN 1955 2:25:44 29.
15. PERGOVNIK IVAN 1955 2:27:25 30.
52. VDOVIC SAŠO 1973 2:27:46 31 .
64 . MACUH PETER 1961 2:28:51 32.
10. DEČMAN MITJA 1969 2:32:06 33.
66 . FANTINI ROMAN 1971 2:39:22 34 .
39. KOSMAČ SANDI 1968 2:46:16 35.

Kategorija: C

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
35. FLERIN KAREL 1954 2:10:31 1.
48. LAPANJA PIO 1951 2:22:05 2.
62. PIRC IGOR 1954 2:25:39 3.
5 J . COKAN NINO 1951 2:28:51 4 .
63. JERE J0ŽE 1954 2:36:02 5.
30 . CVIRN MIRO 1953 2:46:08 6.
] 7 . ŠTUHEC MIRKO 1952 3:15:06 7.
32. OCEPEK CIRIL 1952 ODSTOP 8.

Kategorija: D

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
28. TANKO JOŽE 1946 2:13:40 1 .
5. ŠKRLEP ANTON 1949 2:14:01 2.
36. KRIŠTOFIČ MARE 1948 2:35:17 3.

Kategorija: E

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
67. STOPAR MAKS 1943 2:27 1 .
34 . SLAPNIČAR JURE 1940 2:42 2.
56. HRIBERNIK FRANC 1941 2:44 3.

Kategorija: F

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
58 . KOVAČ MATJAŽ 1973 2:00:19 1.
55. HROVAT FRENC 1936 2:47:47 2.
1 . KATIČ PETER 1934 2:59:05 3.
55. ČERNIVEC LADO 1933 3:05:00 4.
42. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:06:14 5 .
50. ŠKAPIN RUDI 1939 ODSTOP 6 .

Kategorija: G

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
59. RAJGELJ MELITA 1976 2:26:30 1 .
31. HRIBAR NATAŠA 1971 2:28:09 2.
29. BERTONCELJ VIDA 1966 2:42:54 3.

Kategorija: H

Štev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
43. MENEGALIJA MAGDA 1952 2:50:24 1.