SKUPNO

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
42. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:00:51 1.
9. KOGOJ IGOR 1959 2:03:47 2.
11. KOVAČ MATJAŽ 1973 2:04:42 3.
28. VELEPEC UROŠ 1967 2:05:13 4.
46. JANEŽIČ GREGOR 1972 2:08:26 5.
56. DEBENEC BOJAN 1957 2:10:27 6.
48. KREGAR MIRO 1962 2:11:43 7.
49. KORI MITJA 1974 2:12:10 8.
2. MOČNIK ERIK 1977 2:12:31 9
54. ROZMAN ROBERT 1969 2:12:54 10.
1. TUŠAR SIMON 1969 2:13:33 11.
26. ZORC ZVONE 1972 2:13:45 12.
13. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:14:30 13.
23. GORANIČ MARKO 1965 2:16:44 14.
21. NAKRST NATAŠA 1962 2:18:53 15.
13. MRAZ MATJAŽ 1961 2:19:56 16.
8. PLUT RAFAEL 1965 2:20:21 17.
15. KRAJNC MITJA 1968 2:21:45 18.
7. LOVŠE JURE 1972 2:23:01 19.
4. TANKO JOŽE 1946 2:24:27 20.
18. ŠKRLEP ANTON 1949 2:24:40 21.
25. BOKALIČ MARKO 1960 2:24:50 22.
58. PETEK MARJAN 1958 2:26:49 23.
61. UDOVIČ SAŠO 1973 2:26:55 24.
55. FLERIN KAREL 1954 2:27:31 25.
52. COKAN NINO 1973 2:27:53 26.
34. SAGADIN MIRAN 1966 2:29:38 27.
57. KOGOVŠEK STANE 1956 2:30:03 28.
14. DEČMAN MITJA 1969 2:30:32 29.
53. KAJTAZOVIČ EDI 1978 2:30:41 30.
36. KOSMAČ SANDI 1968 2:30:56 31.
29. OCEPEK CIRIL 1952 2:30:57 32.
24. KOROŠEC BOŠTJAN 1974 2:36:11 33.
22. PERIČ RANKO 1967 2:36:53 34.
50. BREGAR DRAGO 1961 2:37:38 35.
35. KUZMAN TOMI 1972 2:40:50 36.
RAJGELJ MELITA 1976 2:41:30 37.
STOPAR MAKS 1943 2:44:25 38.
ROTOVNIK TOMAŽ 1974 2:44:52 39.
51. JERE JOŽE 1954 2:46:25 40.
33. KOZJEK NADA 1963 2:46:27 41.
6. HROVAT FRANC 1936 2:47:34 42.
31. KRIŠTOFIČ MARE 1948 2:49:26 43.
5. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:49:29 44.
16. HRIBAR NATAŠA 1971 2:49:49 45.
30. OCEPEK URBAN 1979 2:50:04 46.
3. BOSCHERINI FRANC 1947 2:53:18 47.
20. TAVČAR ŽIVA 1976 2:56:39 48.
60. VRABEC BRANKO 1964 2:57:08 49.
12. HRIBERNIK FRANC 1941 2:57:48 50.
39. CVIRN MIRO 1953 3:01:17 51.
17. SENČUR MILOŠ 1957 3:05:04 52.
43. ŠTUHEC MIRKO 1952 3:06:17 53.
44. ČERNIVEC LADO 1933 3:31:13 54.
19. JENIČ SAMO 1976 DISKVAL.
KROMAR DAMJAN 1972 DlSKVAL.
45. JAKŠA JOŽE 1978 DISKVAL.
RISTIČ MIHA 1978 ODSTOP

Kategorija A

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
2. MOČNIK ERIK 1977 2:12:31 1.
53. KAJTAZOVIČ EDI 1978 2:30:41 2.
30. OCEPEK URBAN 1979 2:50:04 3.
19. JENIČ SAMO 1976 DISKVAL.
45. JAKŠA JOŽE 1978 DISKVAL.
7. RISTIČ MIHA 1978 ODSTOP

Kategorija B

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
42. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:00:51 1.
9. KOGOJ IGOR 1959 2:03:47 2.
11. KOVAČ MATJAŽ 1973 2:04:42 3.
28. VELEPEC UROŠ 1967 2:05:13 4.
46. JANEŽIČ GREGOR 1972 2:08:26 5.
6. DEBENEC BOJAN 1957 2:10:27 6.
48. KREGAR MIRO 1962 2:11:43 7.
49. MORI MITJA 1974 2:12:10 8.
54. ROZMAN ROBERT 1969 2:12:54 9.
1 . TUŠAR SIMON 1969 2:13:33 10.
26. ZORC ZVONE 1972 2:13:48 11.
10. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:14:30 12.
23. GORANIČ MARKO 1965 2:16:44 13.
13. MRAZ MATJAŽ 1961 2:19:56 14.
8. PLUT RAFAEL 1965 2:20:21 15.
15. KRAJNC MITJA 1968 2:21:45 16.
27. LOVŠE JURE 1972 2:23:01 17.
25. BOKALIČ MARKO 1960 2:24:50 18.
58. PETEK MARJAN 1958 2:26:49 19
61. UDOVIČ SAŠO 1973 2:26:55 20.
52. COKAN NINO 1973 2:27:53 21.
34. SAGADIN MIRAN 1966 2:29:38 22.
57. KOGOVŠEK STANE 1956 2:30:03 23.
14. DEČMAN MITJA 1969 2:30:32 24.
KOSMAČ SANDI 1968 2:30:56 25.
24. KOROŠEC BOŠTJAN 1974 2:36:11 26.
22. PERIČ RANKO 1967 2:36:53 27.
50. BREGAR DRAGO 1961 2:37:38 28.
35. KUZMAN TOMI 1972 2:40:50 29.
32. ROTOVNIK TOMAŽ 1974 2:44:52 30.
60. VRABEC BRANKO 1964 2:57:08 31.
17. SENČUR MILOŠ 1957 3:05:04 32.
41. KROMAR DAMJAN 1972 DISKVAL. 33.

Kategorija C

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
4. TANKO JOŽE 1946 2:24:27 1.
18. ŠKRLEP ANTON 1949 2:24:40 2.
55. FLERIN KAREL 1954 2:27:31 3.
29. OCEPEK CIRIL 1952 2:30:57 4.
51. JERE JOŽE 1954 2:46:25 5.
31. KRIŠTOFIČ MARE 1948 2:49:26 6.
3. BOSCHERIN1 FRANC 1947 2:53:18 7.
39. CVIRN MIRO 1953 3:01:17 8.
43. ŠTUHEC MIRKO 1952 3:06:17 9.

Kategorija D

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
37. STOPAR MAKS 1943 2:44:25 1.
6. HROVAT FRANC 1936 2:47:34 2.
5. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:49:29 3.
12. HRIBERNIK FRANC 1941 2:57:48 4.
44. ČERNIVEC LADO 1933 3:31:13 5.

Kategorija F

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
40. RAJGELJ MELITA 1976 2:41:30 1.
20. TAVČAR ŽIVA 1976 2:56:39 2.

Kategorija G

Stev. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
1. NAKRST NATAŠA 1962 2:18:53 1.
33. KOZJEK NADA 1963 2:46:27 2.
16. HRIBAR NATAŠA 1971 2:49:49 3.