SKUPNO

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
15. KOGOJ IGOR 1959 2:05:17 1.
19. TOMŠIČ JANI 1965 2:06:00 2.
2. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:06:00 2.
1. KREGAR MIRO 1962 2:13:47 4.
12. HOČEVAR GREGA 1972 2:14:41 5.
10. KRAVOS GREGOR 1967 2:14:46 6.
32. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:15:43 7.
16. AVSEC JANEZ 1967 2:16:07 8.
31. NAKRST-KOSMAČ NATAŠA 1962 2:17:43 9.
13. MARINKO JANEZ 1963 2:21:12 10.
30. FLERIN KAREL 1954 2:22:10 11.
4. TANKO JOŽE 1946 2:23:09 12.
38. BERNAT BORUT 1964 2:24:10 13.
35. MOČNIK PAVEL 1951 2:24:32 14.
8. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:25:02 15.
23. SMOLAR MILAN 1962 2:25:27 16.
11. BOKALIČ MARKO 1960 2:26:15 17.
17. PRAH ANDREJ 1965 2:26:37 16.
21. ŠKRLEP ANTON 1949 2:26:46 19.
34. PETEK MARJAN 1958 2:28:33 20.
48. EKART VIKTOR 1958 2:28:46 21.
33. BREGAR DRAGO 1961 2:31:50 22.
28. ARH SLAVKO 1949 2:32:55 23.
9. KOVAČIČ MATJAŽ 1975 2:35:53 24.
27. PIRC IGOR 1954 2:38:11 25.
7. ROZMAN ROBERT 1969 2:38:25 26.
14. KVEDER BLAŽ 1965 2:38:29 27.
45. DRAKSLER JANEZ 1954 2:40:44 28.
46. KRIŽNAR BORIS 1955 2:40:44 28.
25. PETRIČ SLAVKO 1962 2:41:56 30.
26. KOGOVŠEK STANE 1956 2:43:49 31.
24. KRIŠTOFIČ MARE 1940 2:44:49 32.
3. BOSCHERINI FRANC 1947 2:47:18 33.
22. ROZMAN GRETA 1941 2:49:09 34.
29. HROVAT FRANC 1936 2:49:25 35.
6. SELCAN VILJAM 1950 2:51:01 36.
5. BERTONCELJ VIDA 1966 2:51:12 37.
42. RESNIK STANE 1957 2:52:45 38.
44. HRIBERNIK FRANC 1941 2:55:32 39.
41. MENEGALIJA MAGDA 1952 3:02:10 40.
37. JERE JOŽE 1954 3:02:45 41.
40. HUNJADI DUŠAN 1960 3:06:05 42.
39. ČERNIVEC LADO 1933 3:09:52 43.
36. SRIMAC ANTON 1945 3:10:30 44.
18. GRAHUT MARJAN 1954 3:10:53 45.
47. KREJAN SIMON 1965 3:14:30 46.

Kategorija A

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
2. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:06:00 1.
12. HOČEVAR GREGA 1972 2:14:41 2.
32. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:15:43 3.
8. FILIPIČ MATJAŽ 1674 2:25:02 4.
9. KOVAČIČ MATJAŽ 1975 2:35:53 5.

Kategorija B

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
19. TOMŠIČ JANI 1965 2:06:00 1.
1. KREGAR MIRO 1962 2:13:47 2.
10. KRAVOS GREGOR 1967 2:14:46 3.
16. AVSEC JANEZ 1967 2:16:07 4.
13. MARINKO JANEZ 1963 2:21:12 5.
38. BERNAT BORUT 1964 2:24:10 6.
23. SMOLAR MILAN 1962 2:25:27 7.
17. PRAH ANDREJ 1965 2:26:37 8.
7. ROZMAN ROBERT 1969 2:38:25 9.
14. KVEDER BLAŽ 1965 2:36:29 10.
25. PETRIČ SLAVKO 1962 2:41:56 11.
47. KREJAN SIMON 1965 3:14:30 12.

Kategorija C

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
15. KOGOJ IGOR 1959 2:05:17 1.
30. FLERIN KAREL 1954 2:22:10 2.
11. BOKALIČ MARKO 1960 2:26:15 3.
34. PETEK MARJAN 1958 2:28:33 4.
46. EKART VIKTOR 1958 2:28:46 5.
33. BREGAR DRAGO 1961 2:31:50 6.
27. PIRC IGOR 1954 2:38:11 7.
45. DRAKSLER JANEZ 1954 2:40:44 8.
46. KRIŽNAR BORIS 1956 2:40:44 8.
26. KOGOVŠEK STANE 1956 2:43:49 10.
42. RESNIK STANE 1957 2:52:45 11.
37. JERE JOŽE 1954 3:02:45 12.
40. HUNJADI DUŠAN 1960 3:06:05 13.
18. GRAHUT MARJAN 1954 3:10:53 14.

Kategorija D

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
4. TANKO JOŽE 1946 2:23:09 1.
35. MOČNIK PAVEL 1951 2:24:32 2.
21. ŠKRLEP ANTON 1949 2:26:46 3.
28. ARH SLAVKO 1949 2:32:55 4.
24. KRIŠTOFIČ MARE 1948 2:44:49 5.
3. BOSCHERINI FRANC 1947 2:47:18 6.
6. SELČAN VILJAM 1950 2:51:01 7.
36. SRIMAC ANTON 1945 3:10:30 8.

Kategorija E

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
29. HROVAT FRANC 1936 2:49:25 1.
44. HRIBERNIK FRANC 1941 2:55:32 2.
39. ČERNIVEC LADO 1933 3:09:52 3.

Kategorija G

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
31. NAKRST-KOSMAČ NATAŠA 1962 2:17:43 1.
5. BERTONCELJ VIDA 1966 2:51:12 2.

Kategorija H

St. Št. Priimek in ime Rojen Čas Mesto
22. ROZMAN GRETA 1941 2:49:09 1.
41. MENEGALIJA MAGDA 1952 3:02:10 2.