Absolutna razvrstitev

Mesto Št. št. Priimek in ime Kat. Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 23 Uroš Pikec Člani I 0:09:06 0:24:25 0:29:50 1:03:21
2. 16 Miro Kregar Člani II 0:10:36 0:26:20 0:27:10 1:34:06
3. 25 Sandi Srdar Člani. I 0:11:09 0:31:52 0:21:40 1:04:41
4. 10 Zdrave Božnar Člani I 0:13:01 0:25:40 0:27:10 1:35:51
5. 1 Kolman Miran Člani I 0:13:09 0:25:10 0:27:42 1:06:31
6. 21 Gregor Janežič Člani I 0:11:28 0:25:43 0:29:55 1:07:06
7. 8 Benedik Silvo Člani II 0:10:21 0:27:00 0:30:50 1:08:11
8. 4 Juraja sašo Člani I 0:13:56 0:24:20 0:30:10 1:08:26
9. 34 Marjan Zupančič Člani I 0:17:22 0:23:13 0:28:31 1:39:36
10. 40 Debenec Bojan Llan i II 0:10:49 0:27:02 0:32:15 1:10:36
11. 49 Kovač Matjaž Člani I 0:11:22 0:27:24 0:31:25 1:10:11
12. 12 Marko Bokalič Člani II 0:14:07 0:29:09 0:27:43 1:10:56
13. 51 Kalan Tomaž Člani II 0:14:22 0:29:14 0:29:55 1:13:31
14. 2 Pirman Srečo Ml. veterani 0:14:39 0:28:40 0:30:17 1:13:36
15. 58 Mraz Matjaž Člani II 0:11:04 0:28:02 0:35:30 1:14:36
16. 7 Kalan Esrane Člani II 0:14:18 0:28:08 0:33:25 1:15:51
17. 31 Benedičič Jure Člani. I 0:10:54 0:31:12 0:33:55 1:16:01
18. 53 Pirih Marko Člani I 0:15:43 0:29:13 0:31:08 1:16:34
19. 17 Fredi Virag Člani I 0:11:53 0:30:16 0:34:30 1:16:36
20. 24 Ekart Viktor Člani II 0:12:31 0:30:05 0:34:20 1:16:56
21. 15 Jože Tanko Ml. veterani 0:09:28 0:27:28 0:40:20 1:17:16
22. 28 Ra-fael Plut Člani I 0:11:54 0:25:12 0:40:30 1:17:36
23. 38 Fleri Drago Člani II 0:34:24 0:29:02 0:34:20 1:17:46
24. 33 Stopar Maks Ml. veterani 0:14:30 0:37:41 0:25:55 1:18:06
25. 45 Petek Marjan Člani II 0:11:34 0:31:57 0:34:48 1:18:19
?6. 52 Mohorič Roman Člani II 0:17:00 0:33:16 0:31:05 1:18:21
27. 13 Cankar Tomaž Člani I 0:14:37 0:33:29 0:33:30 1:18:36
28. 11 Jurij Dragar Člani II 0:15:02 0:33:16 0:34:23 1:22:41
29. 3 Fujs Marjan Člani II 0:15:01 0:32:10 0:35:30 1:22:41
30. 14 Mitja Lednik Člani II 0:11:14 0:31:57 0:40:15 1:23:26
31. 42 Kogovšek Stane Člani II 0:14:43 0:31:23 0:38:00 1:24:06
32. 26 Klemen Zevnik Mladinci I 0:16:46 0:32:20 0:36:15 1:25:21
33. 39 Krištofič Mare Ml. veterani 0:16:45 0:27:26 0:41:30 1:25:41
34. 29 Vida Bertoncelj C1anice 0:11:35 0:36:56 0:37:35 1:26:06
35. 56 Hrovat Franc St. veterani 0:16:08 0:33:08 0:37:10 1:26:26
36. 37 Sitar Franc Člani II 0:15:00 0:32:26 0:40:05 1:27:31
37. 41 Medvešček Karel St. veterani 0:16:25 0:31:41 0:39:35 1:27:41
38. 5 Bogdan Dumka Mladinci I 0:09:53 0:34:43 0:43:30 1:28:36
39. 22 Tomaž Šink Člani II 0:13:39 0:35:27 0:39:05 1:28:11
40. 55 Reš Jaka St. veterani 0:20:55 0:33:36 0:36:50 1:31:21
41. 30 Nataša Hribar Članice 0:16:09 0:35:57 0:39:25 1:31:31
42. 35 Tomaževič Tomaž Mladinci II 0:18:18 0:31:48 0:42:25 1:32:31
43. 36 Slapničar Jure St. veterani 0:15:24 0:36:52 0:41:50 1:34:06
44. 46 Hunjadi Dušan Člani II 0:14:59 0:29:27 0:51:23 1:35:46
45. 59 Cokan Barbara Članice 0:12:30 0:33:56 0:52:20 1:38:46
46. 6 Jože Reva Člani II 0:15:10 0:41:16 0:44:55 1:41:21
47. 44 Citer- Stane Člani II 0:16:27 0:42:44 0:44:05 1:43:16
48. 32 Salumun Slavko Super-veter an i 0:19:17 0:45:04 0:47:25 1:51:46
49. 53 Cerovski Samuel Člani II 0:13:33 0:43:53 0:58:15 1:55:41

Članice do 30 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 29 Vida Bertoncelj 0:11:35 0:36:56 0:37:35 1:26:06
2. 30 Nataša Hribar 0:16:09 0:35:57 0:39:25 1:31:31
3. 59 Cokan Barbara 0:12:30 0:33:56 0:52:20 1:38:46

Mladinci I od 16 do 17 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 26 Klemen Zevnik 0:16:46 0:32:20 0:36:15 1:25:21
2. 5 Bogdan Dumka 0:09:53 0:34:43 0:43:30 1:28:06

Mladinci II od 18 do 19 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 35 Tomaževič Tomaž 0:18:18 0:31:48 0:42:25 1:32:31

Člani I od 20 do 30 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 23 Uroš Pikec 0:09:06 0:24:25 0:29:50 1:03:21
2. 25 Sandi Srdar 0:11:09 0:31:52 0:21:40 1:04:41
3. 10 Zdrave Božnar 0:13:01 0:25:40 0:27:1.0 1:05:51
4. 1 Kolman Miran 0:13:09 0:25:10 0:27:42 1:06:01
5. 21 Gregor Janežič 0:11:28 0:25:43 0:29:55 1:07:06
6. 4 Juraja sašo 0:13:56 0:24:20 0:30:10 1:08:26
7. 34 Marjan Zupančič 0:17:22 0:23:13 0:28:31 1:09:06
8. 49 Kovač Matjaž 0:11:22 0:27:24 0:31:25 1:10:11
9. 31 Benedičič Jure 0:10:54 0:31:12 0:33:55 1:16:01
10. 53 Pirih Marko 0:15:43 0:29:13 0:.31:08 1:16:04
11. 17 Fredi Virag 0:11:50 0:30:16 0:34:30 1:16:36
12. 28 Rafael Plut 0:11:54 0:25:12 0:40:30 1:17:36
13. 13 Cankar Tomaž 0:14:37 0:30:29 0:33:30 1:18:36

Člani II od 31 do 40 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1 . 16 Miro Kregar 0:10:36 0:26:20 0:27:10 1:04:06
2. 8 Benedik Slavko 0:10:21 0:27:00 0:30:50 1:08:11
3. 40 Debenec Bojan 0:10:49 0:27:02 0:32:15 1:10:06
4. 12 Marko Bokalič 0:14:07 0:29:09 0:27:40 1:10:56
5. 51 Kalan Tomaž 0:14:22 0:29:14 0:29:55 1:13:31
6. 58 Mraz Matjaž 0:11:04 0:28:02 0:35:30 1:14:36
7. 7 Kalan Brane 0:14:18 0:28:08 0:33:25 1:15:51
8. 24 Ekart Viktor 0:12:31 0:30:05 0:34:20 1:16:56
9. 38 Fleri Drago 0:14:24 0:29:02 0:34:20 1:17:46
10. 45 Petek Marjan 0:11:34 0:31:57 0:34:48 1:18:19
11. 52 Mohorič Roman 0:17:00 0:30:16 0:31:05 1:18:21
12. 11 Jurij Dragar 0:15:02 0:33:16 0:34:23 1:22:41
13. 3 Fujs Marjan 0:15:01 0:32:10 0:35:30 1:22:41
14. 14 Mitja Lednik 0:11:14 0:31:57 0:40:15 1:23:26
15. 42 Kogovšek Stane 0:14:43 0:31:23 0:38:00 1:24:06
16. 37 Sitar Franc 0:15:00 0:32:26 0:40:05 1:27:31
17. 22 Tomaž Šink 0:13:39 0:35:27 0:39:05 1:28:11
18. 46 Hunjadi Dušan 0:14:59 0:29:27 0:51:20 1:35:46
19. 6 Jože Reya 0:15:10 0:41:16 0:44:55 1:41:21
20. 44 Oter Stane 0:16:27 0:42:44 0:44:05 1:43:16
21. 50 Cerovski Samuel 0:13:33 0:43:53 0:58:15 1:55:41

Ml. veterani ad 41 da 50 let.

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 2 Pirman Srečo 0:14:39 0:28:40 0:30:17 1:13:36
2 15 Jože Tanko 0:09:28 0:27:28 0:40:20 1:17:16
3. 33 Stopar Maks 0:14:30 0:37:41 0:25:55 1:18:06
4. 39 Krištofič Mare 0:16:45 0:27:26 0:41:30 1:25:41

St. veterani od 51 do 60 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. 56 Hrovat Franc 0:16:08 0:33:08 0:37:10 1:26:26
2. 41 Medvešček Korel 0:16:25 0:31:41 0:39:35 1:27:41
3. 55 Reš Jaka 0:20:55 0:33:36 0:36:50 1:31:21
4. 36 Slapničar Jure 0:15:24 0:36:52 0:41:50 1:34:06

Superveterani nad 60 let

Mesto Št. št. Priimek in ime Plavanje Kolesarjenje Tek Skupni čas
1. A Salumun Slavko 0:19:17 0:45:04 0:47:25 1:51:46