Wednesday, July 6 2022

KRITERIJI

Kriteriji za nastope na največjih tekmovanjih slovenske reprezentance v letu 2021

Ker tekmovalni sistem za zimski triatlon ni vzpostavljen, kriteriji za omenjeno tekmovanje niso izoblikovani. Prijavijo se lahko posamezni tekmovalci, njihove vloge pa pregleda in potrdi TSS.

Kvote
Ni predstavljenih posebnih omejitev.

Sofinanciranje
Sofinanciranja s strani TZS ni.

Ker tekmovalni sistem za zimski triatlon ni vzpostavljen, kriteriji za omenjeno tekmovanje niso izoblikovani. Prijavijo se lahko posamezni tekmovalci, njihove vloge pa pregleda in potrdi TSS.
Kvote: ni predstavljenih posebnih omejitev.
Sofinanciranje: Sofinanciranja s strani TZS ni.

Glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na SP v srednjem duatlonu se določi potnike za svetovno prvenstvo v srednjem duatlonu.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 10. aprila (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote: 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: Glede na interes tekmovalcev. Udeležbo potrdi TSS.

Sofinanciranje:
Ker disciplina ne spada med prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese mednarodni razred vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Ta tekma spada med prioritetne za TZS. Tekmovanje je 4 dni za EP v Kitzbühelu. Tekmovališči sta oddaljeni ena od drugega 39 km.

Tekmovanje je namenjeno Elite, U23 in mladinskim kategorijam.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 15. maja 2021 (40 dni pred tekmovanjem).

Kvote: glede na dokument Upoštevajoč dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf) je maksimalna kvota 6 žensk + 6 moških

Kriteriji:
Elite:
– Roll down sistem glede na AT (Aquathlon World Ranking) lestvico. V kolikor tekmovalca ni na AT lestvici roll down sistem glede na rezultate DP v akvatlonu 2020.
U23:
– Roll down sistem glede na ET U23 lestvico. V kolikor tekmovalca ni na AT lestvici roll down sistem glede na rezultate DP v akvatlonu 2020.
Mladinci:
– Po sistemu »roll down« v seštevku plavanja in teka iz testiranja na 400 m in teka na 3000 m, ki bo v aprilu 2021.

Končni seznam potnikov predlaga TSS*
*Na prvenstvo lahko potujejo zgolj konkurenčni tekmovalci in tekmovalke, ki jih potrdi TSS.

Sofinanciranje: 100 % financirano s strani TZS.

Evropsko prvenstvo je namenjeno vsem kategorijam tekmovalcem v sprint razdalji.

Časovnica: TSS predlaga kandidate na podlagi kriterijev izjemoma najkasneje do 16. maja, torej takoj po zadnjem možnem tekmovalnem vikendu (33 dni pred tekmovanjem). Predlagani kandidati v elite kategoriji, ki do tega datuma ne bodo imeli izpolnjenega kriterija, bodo imeli možnost, da izpolnijo kriterij do 10 dni pred tekmo. V nasprotnem primeru bodo umaknjeni s štartne liste.

Kvote:
Elite: 5 žensk +5 moških*
*Upoštevajoč dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA
(https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf). Glede na prijave in največje možno število nastopajočih se kvote delijo sorazmerno glede na države. Glede na izkušnje zadnjih sezon lahko Slovenija upa na 2 moški in 2 ženski mesti. Ob večjem številu konkurenčnih tekmovalcev ali tekmovalk oz. nezadostnem številu mest, obstaja možnost prošnje za posebno povabilo.

U23: 3 ženske + 3 moški
Mladinci: 2 dekleti + 2 fanta
Mešana štafeta elite**: 2 moška + 2 ženski*
Mešana štafeta U23**: 2 moška + 2 ženski*
Mešana štafeta mladinci**: 2 fanta + 2 dekleti*

*Upoštevajoč dokument Mixed relay qualification criteria (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Mixed_Relay.pdf) na kontinentalnem prvenstvu nastopi 18 štafet. Za vsako državo je kvota 1 štafeta. Na štartno listo se uvrsti 14 najbolje rangiranih štafet iz lestvice ITU Mixed Relay Rankings (https://www.triathlon.org/rankings/mixed_relay), 1 mesto pripada državi gostiteljici, 3 mesta pa zasedejo štafete, ki dobijo povabilo organizatorja.
**nastop istih kandidatov kot v posamični tekmi

Kriteriji:
Elite:
– 1. kriterij: kandidat, ki je na dan 10.05.2021 višje uvrščen na WT World Rankings lestvici. https://www.triathlon.org/rankings
– 2. kriterij: Če nihče ni uvrščen na WT World rankings lestvici se izbere kandidata, ki je na dan 10.05.2021 višje uvrščen na ETU European cup lestvici https://europe.triathlon.org/rankings/
– V roku zadnjih 12 mesecev mora imeti kandidat uvrstitev v točke vsaj celinskega pokala.
U23:
– Ali uvrstitev med najboljših 20 na celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v standard ali sprint razdalji in prvo 1/2 nastopajočih.
– Ali uvrstitev med najboljših 40 v svetovnem pokalu in v prvi 2/3 nastopajočih (standard ali sprint – https://www.triathlon.org/events).

Mladinci:
Dva najbolje uvrščena med fanti in dekleti na tekmi za mladinski evropski pokal Junior cup Caorle (Italija). V kolikor v Italiji ne bo tekme, bomo isti vikend v okviru TZS organizirali izbirno testiranje v vseh treh disciplinah.

Sofinanciranje:
100 % financirano s strani TZS.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 18. maja 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo perspektivnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 18. maja 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 23. maja 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo perspektivnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 25. maja 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Na Olimpijske igre se kvalificirajo le tekmovalci, ki izpolnjujejo WT kriterije.

Gre za svetovno prvenstvo za kategorije U23 ter finalno tekmovanje svetovne serije (WTS).

Časovnica: do 12. julija (36 dni pred tekmovanjem) je potrebno imeti predlog tekmovalcev.

Kvote:
– ELITE: na finalno tekmovanje svetovne serije se uvrstijo glede na točkovalni sistem in pozicijo na lestvici.
– U23: 3 dekleta + 3 fantje

Kriteriji:
Primarni:
ELITE:
Na finalno tekmovanje svetovne serije se uvrstijo glede na točkovalni sistem in pozicijo na lestvici.

U23:
– Ali uvrstitev med prvih 15 celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v olimpijski razdalji in prvo ¼ nastopajočih
– Ali uvrstitev med prvih 10 na celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v sprint razdalji in prvo ¼ nastopajočih.
– Ali uvrstitev med prvih 30 na svetovnem pokalu (standard ali sprint, https://www.triathlon.org/events) in prvo ½ nastopajočih
Dodatni kriterij: V kolikor nobeden izmed tekmovalcev v U23 ne izpolni primarnih kriterijev, na SP U23 potujejo vsi, ki izključno na evropskih ali svetovnih pokalih do 10.7.2021 dosežejo točke za WT rankings.

Sofinanciranje:
ELITE: 100 % ob uvrstitvi na štartno listo.
U23*:
– Najboljšemu glede na mesto na WT lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 100 %
– Drugemu glede na mesto na WT lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 50 %
– Tretjemu glede na mesto na WT lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 25 %
Financiranje pri udeležbi skozi dodatni kriterij: V kolikor kdo doseže rezultat, ki mu prinese perspektivni razred, se mu stroški tekme pokrijejo 100%, 50% se sofinancira tistemu z največ WT, ostalim 25%.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 6. julija 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje:
Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

WT Multisport svetovno prvenstvo združuje duatlon, akvatlon, dolgi triatlon, kros triatlon in akvabike. Ob izkazanem interesu tekmovalcev TSS presoja in potrjuje udeležbo.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 15. julija 2021 (50 dni pred tekmovanjem).
Kvote:
– Dolgi triatlon: 6 ženske + 6 moški
– Akvatlon: 6 ženske + 6 moški
– Duatlon: 6 ženske + 6 moški
– Kros triatlon: 6 ženske + 6 moški
– Akvabike: 6 ženske + 6 moški

Kriteriji:
– Dolgi triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS
– Akvatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS
– Duatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS
– Kros triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS
– Akvabike: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo perspektivnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 15. avgusta 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje:
Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo perspektivnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 17. avgusta 2021 (40 dni pred tekmovanjem).
Kvote: glede na dokument WT CONTINENTAL QUALIFICATION CRITERIA (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental1.pdf): 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi TSS

Sofinanciranje:
Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo perspektivnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Na festival mladih imajo pravico nastopa letniki 2004, 2005 in 2006. Medtem ko imajo letniki 2004 in 2005 že pravico nastopa na sprint razdalji triatlona, letniki 2006 te pravice še nimajo, zato je izbirna tekma Tiszaujvaros, da se bodo kandidati lahko pomerili med sabo na istem tekmovanju.

Časovnica: Izjemoma, najkasneje do 21.8. (40 dni pred tekmovanjem) TSS potrdi tekmovalce za nastop na festivalu mladih. V primeru, da je festival povezan oziroma združen z WT development kampom, je udeležba kandidatov na kampu obvezna (pogoj za nastop na festivalu mladih).
Kvote: 2 punci + 2 fanta
Kriteriji: izpolnita ga najbolje uvrščena kandidata na izbirnem tekmovanju 17.-18.07.2021 na Europe Triathlon Junior Cup Tiszaujvaros

Sofinanciranje: 100 % financirano s strani TZS.

Glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na SP v srednjem duatlonu se določi potnike za svetovno prvenstvo v srednjem duatlonu.
Časovnica: Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar) najkasneje do 13. avgusta (50 dni pred tekmovanjem).
Kvote: 6 žensk + 6 moških
Kriteriji: Glede na interes tekmovalcev. Udeležbo potrdi TSS.
Sofinanciranje: Ker disciplina ne spada med prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda (ali višjo) vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Časovnica: do 5. septembra (40 dni pred tekmovanjem) je potrebno imeti predlog tekmovalcev.
Kvote:
ELITE: 2 moška, 2 ženski, potrebno priti na startno listo med 70 nastopajočih
Junior: Glede na število »slotov« osvojenih na mladinskem EP (morajo biti med 34 na EP, kjer osvojijo kvoto za državo za SP, možno je zaprositi za wild card).
Kriteriji:
– ELITE: Uvrstitev med prvih 10 na celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v sprint razdalji in prvo ¼ nastopajočih.
– JUNIOR: Osvojitev kvote na EP (uvrstitev med prvih 34, oz »roll down« sistemu za kvote po državah. Možno je namreč zaprositi za »wild card«)
Sofinanciranje:
– ELITE: 100 % vsem, ki dosežejo kriterij za uvrstitev na tekmovanje.
– JUNIOR: 100% vsem, ki dosežejo kriterij za uvrstitev na tekmovanje.
Štafete Elite:
– Kvote: 2 ženski + 2 moška*
*Upoštevajoč dokument Mixed relay qualification criteria
(https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Mixed_Relay.pdf) na svetovnem prvenstvu nastopi 18 štafet. Za vsako državo je kvota 1 štafeta. Na štartno listo se uvrsti 14 najbolje rangiranih štafet iz lestvice ITU Mixed Relay Rankings (https://www.triathlon.org/rankings/mixed_relay), 1 mesto pripada državi gostiteljici, 3 mesta pa zasedejo štafete, ki dobijo povabilo organizatorja.
– Kriteriji: glede na rezultate do 5. septembra (40 dni pred tekmovanjem) TSS določi potnike za prvenstvo v sestavi 2 moška in 2 ženski.
– Sofinanciranje: nastop štafete je 100 % finančno podprt s strani TZS.
Štafete Junior:
– Kvote: 2 ženski + 2 moška*
*Upoštevajoč dokument Mixed relay qualification criteria (https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Mixed_Relay.pdf) na svetovnem prvenstvu nastopi 18 štafet. Za vsako državo je kvota 1 štafeta. Na štartno listo se uvrsti 14 najbolje rangiranih štafet iz lestvice ITU Mixed Relay Rankings https://www.triathlon.org/rankings/mixed_relay, 1 mesto pripada državi gostiteljici, 3 mesta pa zasedejo štafete, ki dobijo povabilo organizatorja.
– Kriteriji: glede na rezultate do 5. septembra (40 dni pred tekmovanjem) TSS določi potnike za prvenstvo v sestavi 2 moška in 2 ženski.
Sofinanciranje: nastop štafete je 100 % finančno podprt s strani TZS.

  • Potrebno je pridobiti informacijo o kvotah za države v različnih kategorijah.
  • Če dobimo kvoto za en klub dobi mesto klubski državni prvak.
  • Če klubski državni prvak sodelovanje odkloni, se povpraša naslednje uvrščenega.
  • Sistem “roll down” pa ne gre nižje od 3. mesta na klubskem nivoju.

Časovnica: 21. september (40 dni pred tekmovanjem) predlog TSS
Sofinanciranje: financiranje iz lastnih sredstev

Tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so veljavni za udeležbo na tekmovanjih za evropski pokal.

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close