Monday, January 25 2021

KRITERIJI

Kriteriji za nastope na največjih tekmovanjih slovenske reprezentance v letu 2020

Ker tekmovalni sistem za zimski triatlon ni vzpostavljen, kriteriji za omenjeno tekmovanje niso izoblikovani. Prijavijo se lahko posamezni tekmovalci, njihove vloge pa pregleda in potrdi PSS.

Kvote

Ni predstavljenih posebnih omejitev.

Sofinanciranje

Sofinanciranja s strani TZS ni.

Nastopijo lahko vse države, ki nimajo svoje štafete uvrščene med najboljših 7 na ITU Mixed Relay Olympic Qualification Rankings

Glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na SP v srednjem duatlonu se določi potnike za svetovno prvenstvo v srednjem duatlonu.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 27. marca (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote

6 žensk + 6 moških

Kriteriji

Glede na interes tekmovalcev. Udeležbo potrdi PSS.

Sofinanciranje

Ker disciplina ne spada med prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese mednarodni razred vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine.  Pogoj je predložitev originalnih računov.

Študentsko svetovno prvenstvo je v domeni študentske organizacije, ki je tudi v letu 2016 in 2018 bila sofinancer nastopov tekmovalcev na FISU. Tako gre sofinanciranje udeležbe zgolj iz omenjenih virov.

Časovnica

Po kvalifikacijski tekmi bodo tekmovalci znani do 7. junija in predlagani glede na vrstni red.

Kvote

3 moški + 3 ženske

Kvalifikacije

Ptuj, študentsko DP, 10. maj 2020

Sofinanciranje

izključno iz sredstev pridobljenih od Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA)

 1. študentka + 1. študent: 100 %
 2. študentka + 2. študent: 50 %
 3. študentka + 3. študent: lastna sredstva 

Časovnica

Do 2. junija (40 dni pred tekmovanjem) bo PSS posredoval spisek tekmovalcev na UO TZS.

 Kvote

2 ženski + 2 moška*

*Upoštevajoč dokument ITU Mixed Relay Qualification Criteria na svetovnem prvenstvu nastopi 18 štafet. Za vsako državo je kvota 1 štafeta. Na štartno listo se uvrsti 14 najbolje rangiranih štafet iz lestvice ITU Mixed Relay Rankings, 1 mesto pripada državi gostiteljici, 3 mesta pa zasedejo štafete, ki dobijo povabilo organizatorja.

Kriteriji

Glede na rezultate do 2. junija (40 dni pred tekmovanjem) PSS določi potnike za prvenstvo v sestavi 2 moška in 2 ženski.

Sofinanciranje

Nastop štafete je 100 % finančno podprt s strani TZS.

Na Olimpijske igre se kvalificirajo le tekmovalci, ki izpolnjujejo ITU kriterije.

Gre za svetovno prvenstvo za kategorije mladincev in U23 ter finalno tekmovanje svetovne serije (WTS).

Časovnica

Do 13. julija (38 dni pred tekmovanjem) je potrebno imeti predlog tekmovalcev.

Kvote

  • ELITE: na finalno tekmovanje svetovne serije se uvrstijo glede na točkovalni sistem in pozicijo na lestvici.
  • Mladinci: glede na osvojene kvote na evropskem prvenstvu Tartu, oz. največ 2 fanta + 2 dekleti
  • U23: 3 dekleta + 3 fantje

Kriteriji

 • ELITE:

Na finalno tekmovanje svetovne serije se uvrstijo glede na točkovalni sistem in pozicijo na lestvici.

 • Mladinci*:

  • 1 kriterij: Uvrstitev med prvih 35 na evropskem prvenstvu Tartu (2. – 5. julij 2020) in uvrstitev med prvih 20 na enem evropskem mladinskem pokalu (https://www.triathlon.org/events) do vključno 26. julija 2020. S tem si kandidat/kandidatka zagotovi pravico do nastopa. Delež financiranja je pogojen z rezultatom kar je opredeljeno spodaj.*
  • 2 kriterij: V primeru, da 1. kriterij ni izpolnjen TZS pošlje na ITU prošnjo za »wild card« oz. posebno povabilo za tekmovalca in/ali tekmovalko, ki je do 1. julija osvojil 1.-3. mesto na enem izmed mladinskih evropskih pokalov. V primeru, da je več tekmovalcev doseglo ta pogoj in isto uvrstitev, ima prednost tisti, ki je na dan 1.7.2020 višje uvrščen na »ETU junior european rankings«.

   

 • U23**:
 • Ali uvrstitev med prvih 15 celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v olimpijski razdalji in prvo ¼ nastopajočih
 • Ali uvrstitev med prvih 10 na celinskem (Evropa, Afrika, Azija, itd.) pokalu (https://www.triathlon.org/events) v sprint razdalji in prvo ¼ nastopajočih.
 • Ali uvrstitev med prvih 30 na svetovnem pokalu (standard ali sprint, https://www.triathlon.org/events) in prvo ½ nastopajočih.

Sofinanciranje

 • ELITE: 100 % ob uvrstitvi na štartno listo.
 • Mladinci:

Sofinanciranje glede na 1. kriterij

 1. uvrstitev med prvih 10 na EP in ena uvrstitev med prvih 8 na evropskem mladinskem pokalu: 100 %
 2. uvrstitev med prvih 20 na EP in ena uvrstitev med prvih 15 na evropskem mladinskem pokalu: 50 %
 3. Uvrstitev med prvih 35 na EP in ena uvrstitev med prvih 20 na evropskem mladinskem pokalu: 25 %

Sofinanciranje glede na 2. kriterij

 1. Uvrstitev nad 35. mestom na EP in uvrstitev od 1.-3. mesta na evropskem mladinskem pokalu: 100 %.
 2. Nastop na EP in uvrstitev od 1.-3. mesta na evropskem mladinskem pokalu: 50%.
 3. Uvrstitev od 1.-3. mesta na evropskem mladinskem pokalu: 25%.
 • U23:
 1. Najboljšemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 100 %
 2. Drugemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 50 %
 3. Tretjemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 25 %

 

*Končni predlog tekmovalcev, ki so izpolnili kriterij poda PSS najkasneje 27.7.2020

**Končni predlog vrstnega reda tekmovalcev, ki so izpolnili kriterij poda PSS najkasneje 13.7.2020

ITU Multisport svetovno prvenstvo združuje duatlon, akvatlon, dolgi triatlon, kros triatlon in akvabike. Ob izkazanem interesu tekmovalcev PSS presoja in potrjuje udeležbo.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 16. julija 2020 (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote

 • Dolgi triatlon: 6 ženske + 6 moški
 • Akvatlon: 6 ženske + 6 moški
 • Duatlon: 6 ženske + 6 moški
 • Kros triatlon: 6 ženske + 6 moški
 • Akvabike: 6 ženske + 6 moški

Kriteriji

 • Dolgi triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Akvatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Duatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Kros triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Akvabike: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS

Sofinanciranje

Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na SP v dolgem duatlonu se določi potnike za svetovno prvenstvo v dolgem duatlonu.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 1. avgusta (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote

6 žensk + 6 moških

Kriteriji

Glede na interes tekmovalcev. Udeležbo potrdi PSS.

Sofinanciranje 

Ker disciplina ne spada med prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine.  Pogoj je predložitev originalnih računov.

Ker tekmovalni sistem za zimski triatlon ni vzpostavljen, kriteriji za omenjeno tekmovanje niso izoblikovani. Prijavijo se lahko posamezni tekmovalci, njihove vloge pa pregleda in potrdi PSS.

Kvote

Ni predstavljenih posebnih omejitev.

Sofinanciranje

Sofinanciranja s strani TZS ni.

Potnike se določi glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 27. januarja 2020 (40 dni pred tekmovanjem).

Kvote

Glede na dokument ITU: 2019 Continental Championships Quotas so 6 žensk + 6 moških

Kriteriji

Glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS.

Sofinanciranje

Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Glede na izražen interes tekmovalcev za nastop na EP v srednjem duatlonu se določi potnike za evropsko prvenstvo v srednjem duatlonu.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 7. marca 2020 (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote

6 ženske + 6 moški

Kriteriji

Glede na interes tekmovalcev, potrdi udeležbo PSS.

Sofinanciranje  

Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe s TZS o dodelitvi sredstev oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine, ob predložitvi originalnih računov.

EP v tiratlonu za kategorijo tekmovalcev U23 bo potekalo v sprint razdalji.

Časovnica

Upoštevajo se rezultati do 4. maja 2020 (33 dni pred tekmovanjem).

Kvote  

3 ženske + 3 moški

Nastop v mešani štafeti je odvisen od števila kandidatov, ki so kriterije izpolnili. Če kriterijev ne bosta izpolnili 2 ženski in 2 moška, se zgolj za potrebe štafete na tekmovanje ne pošilja dodatnih tekmovalcev.

Kriteriji

Sofinanciranje

 • Najboljšemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 100 %
 • Drugemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 50 %
 • Tretjemu glede na mesto na ITU lestvici, ki je izpolnil enega izmed kriterijev: 25 %

V letu 2020 bo med 20. in 28. Junijem potekalo Multisport evropsko prvenstvo v dveh ločenih državah, v Romuniji in Avstriji po sledečem razporedu:

2020 Târgu Mures ETU Cross Triathlon European Championships

20 Jun, 2020 •  Targu Mures, Romania • Start Lists

2020 Târgu Mures ETU Cross Duathlon European Championships

23 Jun, 2020 •  Targu Mures, Romania • Start Lists

2020 Walchsee ETU Aquathlon European Championships

25 Jun, 2020 •  Walchsee, Austria • Start Lists

2020 Walchsee ETU Middle Distance Triathlon European Championships

28 Jun, 2020 •  Walchsee, Austria • Start Lists

2020 Walchsee ETU Aquabike European Championships

28 Jun, 2020 •  Walchsee, Austria • Start Lists

Informacije bodo posredovane po klubih. TZS bo spremljala želje in usmeritve tekmovalcev tudi za ostale discipline.

Časovnica

Vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo svojo namero posredovati na TZS (sekretar ali PSS) najkasneje do 8. maja (50 dni pred tekmovanjem).

Kvote

Glede na dokument ITU: 2019 Continental Championships Quotas so 6 žensk + 6 moških

Kriteriji

 • Srednji triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Akvatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Duatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Kros triatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Kros duatlon: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS
 • Akvabike: glede na interes tekmovalcev, udeležbo potrdi PSS

Sofinanciranje

Ker disciplina ne spada pod prioritetna tekmovanja TZS, si stroške tekmovalci krijejo iz naslova podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev s TZS oz. z lastnimi sredstvi. V primeru dosega rezultata, ki tekmovalcu prinese kategorizacijo mednarodnega razreda vsaj za obdobje 1 leta, se tekmovalcu povrne stroške bivanja, poti in štartnine. Pogoj je predložitev originalnih računov.

Na evropskem prvenstvu v Estoniji bodo naslednje discipline: v kategoriji elite standardna distanca, pri mladincih sprint triatlon, v kategoriji elite mešana štafeta in pri mladincih ravno tako mešana štafeta.

Časovnica

PSS predlaga kandidate na podlagi kriterijev najkasneje do 25. maja, ki je takoj po zadnjem možnem tekmovalnem vikendu 23. in 24. maja (38 dni pred tekmovanjem). Predlagani kandidati v elite kategoriji, ki do tega datuma ne bodo imeli izpolnjenega kriterija, bodo imeli možnost, da izpolnijo kriterij do 10 dni pred tekmo. V nasprotnem primeru bodo brisani s štartne liste.

Kvote

Elite: 5 žensk +5 moških*

*Upoštevajoč dokument ITU 2019 Continental Championships Quotas. Glede na prijave in največje možno število nastopajočih se kvote delijo sorazmerno glede na države. Glede na izkušnje zadnjih sezon lahko Slovenija upa na 2 moški in 2 ženski mesti. Ob večjem številu konkurenčnih tekmovalcev ali tekmovalk oz. nezadostnem številu mest, obstaja možnost prošnje za posebno povabilo.

Mladinci: 2 punci + 2 fanta

Mešana štafeta elite**: 2 moška + 2 ženski*

Mešana štafeta mladinci**: 2 fanta + 2 punci*

*Upoštevajoč dokument ITU Mixed Relay Qualification Criteria na kontinentalnem prvenstvu nastopi 18 štafet. Za vsako državo je kvota 1 štafeta. Na štartno listo se uvrsti 14 najbolje rangiranih štafet iz lestvice ITU Mixed Relay Rankings, 1 mesto pripada državi gostiteljici, 3 mesta pa zasedejo štafete, ki dobijo povabilo organizatorja.

**nastop istih kandidatov kot v posamični tekmi

Kriteriji

Elite:

 • 1. kriterij: kandidat, ki je na dan 25.05.2020 višje uvrščen na ITU World Rankings lestvici. https://www.triathlon.org/rankings
 • 2. kriterij: Če nihče ni uvrščen na ITU World rankings lestvici se izbere kandidata, ki je na dan 25.05.2020 višje uvrščen na ETU europe continental cup lestvici https://europe.triathlon.org/rankings/
 • Potreben pogoj: Kandidat se mora v zadnjih 12 mesecih (in ne kasneje od 25. maja) pred tekmovanjem na celinskem pokalu (Evropa, Afrika, Azija, itd.) uvrstiti v 1/3 tekmovalcev ali na svetovnem pokalu oziroma WTS uvrstiti v ½ tekmovalcev.

 

Mladinci: ker ni primernih tekem mladinskega evropskega pokala, ki bi služile za kvalifikacije, sta kriterija za uvrstitev na evropsko prvenstvo:

 • 1. kriterij: dva najbolje uvrščena (s predhodno izpolnjeno normo s spomladanskih testiranj – Tabela 1)  na izbirnem tekmovanju v sprint triatlonu na Ptuju, 10.5.2020. 

 • Potreben pogoj: kandidati se morajo udeležiti spomladanskega testiranja TZS in izpolniti norme navedene v tabeli 1

Tabela 1: Norme za mladinke in mladince v plavanju in teku na testiranjih TZS

MLADINCI

PLAVANJE 750m

TEK 5000m

PUNCE

09:50

18:55

FANTJE

09:10

16:35

Sofinanciranje

100 % financirano s strani TZS.

Evropsko prvenstvo je namenjeno samo elite tekmovalcem v sprint razdalji.

Časovnica

PSS predlaga kandidate na podlagi kriterijev najkasneje do 29. junija, torej takoj po zadnjem možnem tekmovalnem vikendu 27. in 28. junija (39 dni pred tekmovanjem).

Kvote

Elite: 5 žensk +5 moških*

*Upoštevajoč dokument ITU 2019 Continental Championships Quotas. Glede na prijave in največje možno število nastopajočih se kvote delijo sorazmerno glede na države. Glede na izkušnje zadnjih sezon lahko Slovenija upa na 2 moški in 2 ženski mesti. Ob večjem številu konkurenčnih tekmovalcev ali tekmovalk oz. nezadostnem številu mest, obstaja možnost prošnje za posebno povabilo.

Kriteriji:

Elite:

Sofinanciranje

100 % financirano s strani TZS.

Na festival mladih imajo pravico nastopa letniki 2003, 2004 in 2005. Medtem ko imajo letniki 2003 in 2004 že pravico nastopa na sprint razdalji triatlona, letniki 2005 te pravice še nimajo, zato je izbirna tekma v super sprint razdalji, da se bodo kandidati lahko enakovredno pomerili med sabo.

Časovnica

Najkasneje do 22.8. (40 dni pred tekmovanjem) PSS predlaga tekmovalce za nastop na festivalu mladih. V primeru, da je festival povezan oziroma združen z ITU development kampom, je udeležba kandidatov na kampu obvezna (pogoj za nastop na festivalu mladih).

Kvote

2 punci + 2 fanta

Kriteriji

Izpolnita ga najbolje uvrščena kandidata na izbirnem tekmovanju v super sprint triatlonu v Kopru, 13.6.2020.

Sofinanciranje

100 % financirano s strani TZS.

 • Potrebno je pridobiti informacijo o kvotah za države v različnih kategorijah.
 • Če dobimo kvoto za en klub dobi mesto klubski državni prvak.
 • Če klubski državni prvak sodelovanje odkloni, se povpraša naslednje uvrščenega.
 • Sistem “roll down” pa ne gre nižje od 3. mesta na klubskem nivoju.

Časovnica

31. avgusta (40 dni pred tekmovanjem) predlog PSS.

Kvote

preveriti na ITU in ETU

Kriteriji

Klubsko državno prvenstvo 2020.

Sofinanciranje

Financiranje iz lastnih sredstev.

Tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so veljavni za udeležbo na tekmovanjih za evropski pokal.

Tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so veljavni za udeležbo na tekmovanjih za evropski pokal.

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close