Triatlonska zveza Slovenije predstavnike klubov, ki so člani TZS, vabi na skupščino, ki bo v soboto. 31.03.2018, ob 12.30 uri v Ljubljani. Skupščina bo potekala v sklopu dogodka »Dan talentov TZS«, ki se bo odvijal v prostorih Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana (predavalnica nad bazenom FŠ).

Pripravljena gradiva (poročila delovnih teles TZS ter poslovno in finančno poročilom za leto 2017), bodo klubi dobili najkasneje 10 dni pred skupščino (21.03.2018).

Statut TZS v 17. členu predpisuje, da skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov TZS glede na število glasovalnih pravic članov. Vsak član TZS ima eno glasovalno pravico. Člani z 10 ali več tekmovalci z veljavnimi licencami TZS imajo še eno dodatno glasovalno pravico. Posamezen predstavnik lahko na skupščini TZS zastopa samo eno društvo.