Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Seminar za vaditelje triatlona

Seminar v novembru 2012

V novembru bo pod okriljem Triatlonske zveze Slovenije organiziran seminar za vaditelje triatlona. 40 urni tečaj obsega predavanja in praktično delo. Seminar bo v dveh vikendih in sicer med 9. in 11. novmebrom in med 16. in 18. novembrom in bo potekal v Ljubljani in Ribnici. (Prijavnica)

[break][break]

Oglejte si ceno, kako se prijavite, natančen program in ostale opise.

[break]

Datum:

9.-11. november  in  16.-18. november 2012

Obseg:

40 – urni tečaj obsega 40 ur predavanj in praktičnega dela.

Vodja programa:

Miloš Petelin prof. šp. vzg., ITU facilitator,

Predavatelji:

 • Grega Zore trener triatlona,  ITU facilitator,
 • Klemen Laurenčak prof. šp. vzg., ITU level II coach

Cena:

je določena s strani TZS in znaša 200 €. V ceno tečaja so zajeti vsi stroški: literatura, vstopnine za bazen, stroški ocenjevalne komisije, stroški TPO, stroški diplome, vpis v (ŠPAK) evidenco strokovnih kadrov. Pridobljeni naziv je trajen.

[break][break]

Licenco za delo pa je potrebno potrjevati vsako leto na licenčnih seminarjih TZS, ki ponavadi potekajo na Fakulteti za šport v Ljubljani.  Znesek lahko nakažete na naš račun TZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana, št. rač. 3000 – 0004851588 ali plačate v gotovini na pričetku seminarja.

Prijave:

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: milos.petelin@triatlonslovenije.si

Pridobljeni naziv:

Vaditelj triatlona – 1. stopnja

Program:

1. vikend:

Petek, 9. november 2012  – Sejna soba Športnega centra v Ribnici, Ribnica:
 • (1) Uvodni pozdrav, urnik
 • (2) Značilnosti triatlona
 • (3) Pedagoško – psihološka izhodišča
 • (4) Motivacijski prijemi pri vzdržljivostnih športih
 • (5) Diskusija
Sobota, 10. november 2012 – Velika predavalnica na Fakulteti za šport, Ljubljana:
 • (6) Seminar in temeljnih postopkov oživljanja in reševanja, prva pomoč
Nedelja, 11. november 2012 – Sejna soba Športnega centra v Ribnici, Ribnica:
 • (7) Tehnika plavanja (praktično – obvezna oprema)
 • (8) Rekviziti in oprema
 • (9) Tehnika kolesarjenja (praktično)
 • (10) Tehnika teka (praktično – obvezna oprema)
 • (11) Tranzicija – menjave, splošno, trening,
 • (12) Primeri iz prakse in diskusija na vse teme

2. vikend:

Petek, 16. november 2012 – Sejna soba Športnega centra v Ribnici, Ribnica:
 • (13) Metodika vseh treh disciplin
 • (14) Načela in principi vadbe
 • (15) Predstavitev letne analize dela trenerja panožne športne šole
 • (16) Diskusija
Sobota, 17. november 2012 – Sejna soba Športnega centra v Ribnici, Ribnica:
 • (17) Komunikacija trener-športnik, športnik-trener
 • (18) Biološki in psihološki razvoj otrok
 • (19) Razvoj vzdržljivosti pri otrocih
 • (20) Osnove anatomije in fiziologije
 • (21) Ciklizacija
 • (22) Psihomotorične sposobnosti
 • (23) Diskusija
Nedelja, 18. november 2012 – Sejna soba Športnega centra v Ribnici, Ribnica:
 • (1) Analiza plavanja in korekcijske vaje
 • (2) Analiza teka in korekcijske vaje
 • (3) Dan talenta
 • (4) Karakteristika triatlona (ugotovitve na podlagi opazovanj)
 • (5) Pisni test
 • (6) Dodelitev tem za seminarje in diskusija

[break]

Urnik in vrstni red točk se po dogovoru lahko spremenijo. Vsi kandidati za vaditelje triatlona morajo do ponedeljka 18.2.2013 na naslov  milos.petelin@triatlonslovenija.si, poslati seminar, ki obravnava določeno problematiko s področja športnih panog TZS.

VADITELJ TRIATLONA program je veljaven do 14.12.2012

OPIS IN NAMEN

V besedilu uporabljeni izrazi vaditelj, strokovni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju triatlona, da bodo sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in izobraženosti sodelovali pri vadbi otrok, mladine in začetnikov.

[break]

Pri tem bodo cilji:

 • seznaniti kandidate s pravili triatlona in posameznimi disciplinami triatlona,
 • seznaniti kandidate z različnimi metodičnimi postopki učenja in izpopolnjevanja v triatlonu in s tehniko vseh disciplin triatlona,
 • seznaniti kandidate z osnovnimi značilnostmi biološkega in psihološkega razvoja otrok v različnih starostnih obdobjih in osnovnimi pedagoškimi prijemi pri delu z mladimi in začetniki.

[break]

Vodja programa je Miloš Petelin, prof, šp, vzg. trener level II ITU coach

POGOJI VPISA

Pogoji za vpis so:

 • starost 18 let,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba.

POGOJI NAPREDOVANJA

Predvidevano je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Vaditelj triatlona je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji – Trener A triatlona.

POGOJI DOKONČANJA

 1. Udeležba na tečaju (100% prisotnost).
 2. Teoretični izpit – pisni test ter  seminarska naloga  iz vsebin predmetnika vaditelja triatlona.
 3. Praktični izpit:
  1. demonstracije posameznih elementov iz metodike posameznih disciplin,
  2. demonstracije tehnike posameznih disciplin.

[break]

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim delom izpita kandidat pridobi naziv Vaditelj triatlona.
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku pol leta od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri