Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Seminar za vaditelje

Razpis Seminarja za vaditelje triatlona 2015

Vabljeni na 40-urni tečaj obsega predavanja, praktično delo, temeljne postopke oživljanja in izdelavo seminarske naloge, ki bo 14. in 15. marca in od 20. do 22. marca 2015 [break][break]

Obseg:

40 – urni tečaj obsega 40 ur predavanj, praktičnega dela, Temeljnih postopkov oživljanj in izdelavo seminarske naloge.

Vodja programa:

Miloš Petelin prof. šp. vzg., trener, ITU facilitator,

Cena:

je določena s strani Triatlonske zveze Slovenije (TZS) in znaša 200,00€ za člane TZS, ter 250,00€ za kandidate, ki še niso člani TZS. V ceno tečaja so zajeti vsi stroški: literatura, vstopnine za bazen, stroški diplome, vpis v (ŠPAK) evidenco strokovnih kadrov. Dodatno je predvideno plačilo stroškov tečaja TPO. Pridobljeni naziv je trajen. Licenco za delo pa je potrebno potrjevati vsako leto na licenčnih seminarjih TZS, ki ponavadi potekajo meseca januarja na Fakulteti za šport v Ljubljani. Znesek lahko nakažete na naš račun TZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana, št. rač. 3000 – 0004851588 ali plačate v gotovini na pričetku seminarja.

Kraj:

Športni center Ribnica (sejna soba), Majnikova 2, 1310 Ribnica

Prijave:

Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-mail: milos.petelin@triatlonslovenije.si

Rezervacija prenočišča:

Kandidati, ki želijo prenočiti, naj to sporočijo na GSM 041-634-650

Pridobljeni naziv:

Vaditelj triatlona – 1. stopnja

Pogoji za vpis so:

  • starost 18 let,
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba.

Opis in namen:

V besedilu uporabljeni izrazi vaditelj, strokovni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.[break][break]

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju triatlona, da bodo sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in izobraženosti sodelovali pri vadbi otrok, mladine in začetnikov.

Cilji:

  • seznaniti kandidate s pravili triatlona in posameznimi disciplinami triatlona,
  • seznaniti kandidate z različnimi metodičnimi postopki učenja in izpopolnjevanja v triatlonu in s tehniko vseh disciplin triatlona,
  • seznaniti kandidate z osnovnimi značilnostmi biološkega in psihološkega razvoja otrok v različnih starostnih obdobjih in osnovnimi pedagoškimi prijemi pri delu z mladimi in začetniki.

Pogoji napredovanja:

Predvidevano je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Vaditelj triatlona je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji – Trener A triatlona.

Pogoji dokončanja:

  1. Udeležba na tečaju (100% prisotnost),
  2. Teoretični izpit: test + seminarska naloga iz vsebin predmetnika vaditelja triatlona.

Kandidate se pri izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Z uspešno opravljenim teoretičnim delom izpita in 100% udeležbo kandidat pridobi naziv vaditelj triatlona.[break][break]

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku pol leta od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri