Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

ZA VSAKIM “POGAČARJEM” JE BIL NEKOČ NEKDO, KI GA JE PRAVILNO USMERJAL

Blog je ponavadi nekaj osebnega, v njem predstavimo svoj pogled na svet, razkrijemo košček svojega življenja ali pa zgolj delimo svoje razmišljanje. Morda tokrat ne bo popolnoma po ”regelcih”, ampak vsaj na začetku se pa lahko držim pravil  :).

Tako kot pri vseh panogah in zvezah je tudi naš glavni cilj na splošno, ki ga pri svojem delu zasledujemo, razvoj celotne športne panoge in vseh njenih področij. Da pa bi to lahko dosegli, je potrebno dobro medsebojno delovanje večjega števila njenih gradnikov. V športu je pomembna prepoznavnost športne panoge, množičnost, vključenost otrok, vrhunski rezultati, odlična in prepoznavna tekmovanja, če hočete zvezdniki in zadostno število predanega, kvalitetnega in ustrezno usposobljenega ali izobraženega kadra. Slednje področje je še posebej pomembno pri razvoju vsake panoge, saj brez srčnih in odličnih trenerjev v nobeni športni panogi ne  bomo dobili novih vrhunskih atletov in tekmovalcev. Za vsakim »Pogačarjem« je skozi njegovo športno pot v otroštvu in mladostništvu bdel nekdo, ki je vanj verjel in ga pravilno usmerjal. Poleg vseh potrebnih »kilometrov« na terenu, ki jih vsak naredi po svoje, se večina trenerskih poti začne z izobraževanjem ali usposabljanjem. To pa je tisto področje, ki ga trenutno pokrivam na Triatlonski zvezi Slovenije – USPOSABLJANJE TRENERSKEGA KADRA.

Konec leta 2019 sem prevzela funkcijo vodje usposabljanj na Triatlonski zvezi Sloveniji. Moja naloga je planiranje in koordiniranje usposabljanj, poleg tega pa sem tudi predavateljica dveh predmetov na programu 1. stopnje. Da pojasnim,  na področju športa imamo dva tipa kadra – izobražen in usposobljen kader. V izobražen kader sodijo vsi tisti, ki imajo končano Fakulteto za šport in s tem športno izobrazbo 6. ali 7. stopnje. Usposobljen kader pa ima na področju športa narejeno strokovno usposabljanje 1. ali 2. stopnje. Trenutno imamo na Triatlonski zvezi javnoveljavno strokovno usposabljanje 1. stopnje in smo v zaključni fazi potrjevanja strokovnega usposabljanja 2. stopnje, ki bo prvič izvedeno v zadnji četrtini leta 2021. Strokovno usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1 in 2 – športno treniranje – DUATLON, TRIATLON, AKVATLON sta programa, ki ju lahko opravijo vsi, ki so stari najmanj 18 let in imajo srednjo poklicno izobrazbo. Strokovno usposobljen delavec 1. stopnje lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami izvaja in spremlja proces športne vadbe na področju športnega treniranja, športne rekreacije, športa invalidov ali športa starejših, medtem, ko lahko strokovno usposobljen delavec 2. stopnje poleg izvajanja in spremljanja športne vadbe le-to tudi načrtuje in organizira. Kaj pa to pomeni v praksi? Vsi, ki so končali 1. stopnjo so se v sklopu usposabljanja seznanili z osnovami vseh štirih disciplin. Ja, poleg plavanja, kolesarjenja in teka imamo navado reči, da triatlon zaokrožuje in ji daje ta poseben čar ravno četrta in morda kdaj celo najpomembnejša disciplina – menjav-a/-e. Slušatelji se torej srečajo z osnovami z vseh pomembnih področij, ki jih mora trener pokrivati pri svojem delu – psihologija, medicina športa, prehrana… Poudarek je na razvoju vseh gibalnih sposobnosti, usvajanju in izpopolnjevanju tehnike posameznih disciplin, pravilni prehrani, pomembnosti psihologije v športu, TPO-ju, reševanju iz vode… Če potegnemo črto, lahko rečemo, da je glavni poudarek na tem, da otroke in mladino varno in ustrezno, ter v skladu s smernicami dolgoročnega razvoja športnika, pripravimo na čas, ko bo potrebna sistematizacija trenažnega procesa in bo le-ta v veliki meri zelo specifično usmerjen, če govorimo o vrhunskem športu. Po drugi strani pa je naloga trenerjev 1. stopnje, da vse, ki so v športu le rekreativno, pa naj gre za mlade ali starejše, pravilno vpeljejo v proces športne vadbe, da bo le-ta varna, v užitek in bo postala sestavni del življenja za zmeraj. Ko ima trener minimalno eno leto športno pedagoških izkušenj, pa se lahko usposablja dalje, na programu 2. stopnje, kjer je glavni poudarek na pravilnem načrtovanju in organiziranju trenažnega procesa, kamor so zajeta še nekatera dodatna področja, ki so pomembna v vrhunskem športu in se jih na programu 1. stopnje ne obravnava ali zelo okrnjeno – antidoping, športne poškodbe, fiziologija človeka, živčno-mehanske osnove gibanja, različni modeli vadbe, višinski trening, analiza podatkov…

Ko je trener enkrat izobražen ali usposobljen pa s tem ni konec, kajti trener je poklic, ki zahteva nenehno izpopolnjevanje znanja in pridobivanje novih izkušenj. Že lansko leto smo začeli s snovanjem ideje o TZS trenerskih licencah, ki je vse bližje temu, da zaživi v praksi. Glavna ideja je, da s pomočjo licenčnega seminarja oziroma seminarjev spodbudimo trenerje k dodatnim aktivnostim in jim hkrati omogočimo nadgrajevanje znanja skozi celotno leto z aktualnimi vsebinami. Naj na hitro razložim idejo. Vsak mesec (razen julija in avgusta) bo v drugi polovici meseca predavanje v »online« izvedbi. Dolga bodo slabo uro, omogočala bodo odzive in komentarje udeležencev, na koncu pa bodo vsi udeleženci povabljeni, da rešijo kratek kviz, s katerim bodo potrdili, da so bili prisotni in prisebni 😊. Prvo in zadnje predavanje bosta obvezna, vmes pa bo sledilo 8 predavanj, ki bodo vrednotena, vsako s po dvema kreditnima točkama (KT). Za obnovitev TZS trenerske licence bo potrebno zbrati najmanj 8 KT. Trener (ali trenerka), ki bo uspešno obnovil trenersko licenco, bo vključen v nadaljnje strokovne aktivnosti Triatlonske zveze Slovenije in bo prepoznan kot pomemben člen razvoja športne panoge. S trenerjem bo TZS vzpostavila dodatno sodelovanje in mu omogočila nadaljnje izobraževanje, tako v domačem kot tujem športnem okolju. Sekundarni cilj, ki je enako pomemben kot primarni, pa je doseči boljše povezovanje trenerjev ter izmenjava izkušenj.

Vendar pa to ni in ne bo edina možnost dodatnega izobraževanja za trenerje. Mednarodna triatlonska zveza (ITU) se je v teh korona časih precej usmerila v različna izobraževanja, tako za trenerje, sodnike, kot tudi ostalo tehnično osebje. Tako v tem trenutku v okviru World Triathlon potekata dve izobraževanji:

  • Mentoring programme, ki bo trajal 9 mesecev, vanj pa smo sedaj aktivno vključili 4 kandidate v različne programe:
    • Trenerji – Primož Kirn (TK Ljubljana) in Marko Rozman (TK Novo mesto)
    • Tehnično osebje – Dejan Tepeš (vodja sodniške službe TZS)
    • Governmental Issues – Tamara Vilhar (sekretarka TZS)

https://triathlon.org/development/mentors/mentoring_programme

  • ITU e-course ”Physiology of Triathlon: Youth & Junior Development”, ki je aktivno 6-tedensko izobraževanje v katerega smo se lahko vključili le tisti, ki smo imeli predpogoj izobrazbe po sistemu ITU – Level 1 ali Level 2. Imeli smo 15 kandidatov, a smo se žal prijavili le trije – Marko Bone (TK Ajdovščina), Nina Mori in jaz – Lana Nemanič (obe TK Ljubljana). Vsi smo bili sprejeti in trenutno aktivno sodelujemo v tem programu.

https://www.triathlon.org/development/course/2021_world_triathlon_physiology_of_triathlon_youth_junior_development_e_cou

Že v času usposabljanja za ITU Level 1 ali 2 smo dobili dostop do aplikacije Education Hub, kjer smo imeli podano snov, ki jo je bilo potrebno preučiti in naloge, ki jih je bilo potrebno izpolniti. Vsebina aplikacije se ni zbrisala, temveč se material v njej le nalaga, kar ti daje možnost, da lahko zadeve vedno znova odpreš in prebereš ter osvežiš svoje znanje. Poleg tega pa v aplikaciji vsakoletno obnavljanjamo licence ITU Level 1 ali 2. Tudi dodatna izobraževanja, kot zgornja 2, sta dostopna v tej aplikaciji in jih posredno in neposredno opravljamo preko nje.

https://education.triathlon.org/

Programi izobraževanj, ki trenutno potekajo, nam bodo prinesli nova znanja, ki jih bomo preko internega sistema izobraževanj TZS prenašali naprej in tako poskrbeli za pretok teh znanj in povezovanje.

Za trenerje pa je eden izmed dragocenih načinov pridobivanja novih znanj in izkušenj, še posebej s terena, tudi udeležba na ETU development camp-ih, ki so, skozi normalno leto, navadno trije. Tja odpotujejo kadeti in/ali mladinci skupaj z enim trenerjem. Navada je, da se vsak motiviran, perspektiven, mlad triatlonec vsaj enkrat udeleži tega kampa in enako velja tudi za nas trenerje, predvsem te, ki delamo z mladimi.

Če govorimo o dodatnem izobraževanju, ki poteka preko ITU pa ne smemo mimo mednarodne konference Science & Triathlon, ki navadno poteka na vsake 2-3 leta in kjer so predstavljene vse novejše raziskave s področja triatlona ali nekoliko širše.

https://edmonton.triathlon.org/the_2020_science_and_triathlon_conference/

Da pa zaključim v stilu bloga in malo osebno, naj dodam, da sem eno leto po prevzemu funkcije vodje usposabljanj, decembra 2020, v življenju prevzela še eno – najpomembnejšo funkcijo – vlogo “glavnega trenerja” najine male Eli.

Upam, da se v čim večjem številu srečamo na izobraževalnih dogodkih, ki sledijo v prihodnjih mesecih.

Lana Nemanič

 

 

 

 

 

 

X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri